Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60   Následující   ››

Rekreační plavba zachraňuje provozovny v přilehlých obcích

Pátek, 10. březen 2017

České vodní toky a nádrže ožívají a spolu s nimi i okolní obce. V roce 2015 vstoupila v platnost vyhláška, která uvolnila plavbu plavidel se spalovacími motory na několika vodních nádržích a vodních tocích, čímž se zvýšil podnikatelský a turistický ruch v jejich okolí. První bilance hovoří o tom, že se nenaplnily černé scénáře a že se zásadně nezvýšila nehodovost, a to přesto, že došlo na hlavních tocích k nárůstu provozu o třetinu. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s Asociací lodního průmyslu (APL) předkládají u příležitosti Roku venkova 2017 aktuální informace, jak změnila rekreační plavba život v přilehlém okolí.

Velké tažení AMSP ČR a našich podnikatelů po Indii

Středa,  8. březen 2017

Přinášíme aktuální zprávy z osmnáctičlenné mise českých podniků do indického Bangalore. Prakticky orientovanou výpravu vede člen představenstva AMSP ČR a majitel rodinné společnosti LIKO-S a.s. Libor Musil a generální ředitelka asociace Eva Svobodová. Po celou dobu je přítomen rovněž velvyslanec ČR v Indii Milan Hovorka. Naši podnikatelé již byli přijati ministrem průmyslu a rozvoje infrastruktury státu Karnataka panem R. V. Deshpande, vládním představitelem státu čítajícího 81 mil. obyvatel a proběhlo několik B2B setkání. AMSP ČR při té příležitosti připravila a zahájila první český inkubátor v Indii, situovaný právě v devítimilionovém Bangalore. Skvělé zázemí se podařilo vybudovat za podpory firmy LIKO-S a.s. a partnera Pushpak, ve stejné budově sídlí i zastoupení CzechTrade. Kapacita bude v první fázi pro čtyři české podnikatele. Více sdělíme v nejbližších dnech.

Rok venkova se stává celospolečenským tématem

Pondělí,  6. březen 2017

Počet podporovatelů a spoluaktérů historicky největší akce na podporu malých obcí Rok venkova 2017 čítá již téměř čtyřicet spolků, organizací a institucí. Každý den otevíráme nová témata, na týdenní bázi připravujeme tiskové konference, předkládáme analýzy, zapojujeme resorty a burcujeme v médiích. Těší nás i mimořádný zájem veřejnosti, která podle ankety TN NOVA.CZ naše první návrhy na podporu podnikání na venkově jednoznačně podporuje. V první fázi jsme se zaměřili na obce s nízkým stupněm rozvinutí, v dalších měsících rozšiřujeme záběr na všechny obce do tří tisíc obyvatel. Vychází únorový Zpravodaj Roku venkova.

Malý venkov vymírá, podnikání v obcích zvoní hrana

Čtvrtek,  2. březen 2017

Počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel trvale klesá, zatímco ve větších obcích populace roste. Více jak 2,5 tisíce obcí je navíc zařazeno do kategorie nízkého stupně rozvinutí, kde selhává základní živnostenská obslužnost. Devět z deseti podnikatelů na venkově jsou OSVČ, z odvětví převažuje obchod, drobné profese, odborné služby a zemědělská činnost. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předkládá Analýzu venkova a klíčových odvětví a společně s Ministerstvem zemědělství a profesními partnery navrhuje mimořádná opatření pro podporu podnikání v obcích.  

AMSP ČR zavalily dotazy k EET: Nasazujeme mimořádný režim

Pondělí, 27. únor 2017

50 tisíc podnikatelů měsíčně již navštěvuje speciální web AMSP ČR, zaměřený na podporu podnikatelů v zavádění EET www.eltrzby.cz. Každý den potom zodpovídáme stovku mailových dotazů a prakticky nonstop vyřizujeme telefonické konzultace. Vše zdarma. Druhá fáze zavádění EET, která čítá téměř 200 tisíc podnikatelů vytěžuje pracovníky AMSP ČR natolik, že již nestíháme odpovídat všem tazatelům do slibovaných 48 hodin, za což se omlouváme. Upřednostňujeme proto nyní dotazy, bezprostředně se týkající 2. vlny, ostatní tazatele obsloužíme do pěti pracovních dní. 

Kompas podnikatele: Malé firmy dosáhly rekordních tržeb v průmyslu

Pátek, 24. únor 2017

Exporty i domácí poptávka umožnila malým a středním producentům dosáhnout historicky nejvyšších tržeb. Dobré zprávy ale nekončí,  napříč celou Evropou panuje překvapivě od začátku roku optimismus. S výjimkou Řecka dosáhly všechny země indexu ekonomické důvěry více jak 100, Česká republika je v první třetině. Postřeh AMSP ČR: Již čtvrtým rokem roste v tuzemsku produkce v nábytkářském průmyslu, naposledy dokonce dvouciferným tempem. Současně ale vykazujeme ve stejném odvětví největší pokles absolventů řemeslných oborů, za posledních deset let dokonce o dvě třetiny. AMSP ČR a Roklen vydávají Kompas podnikatele.

AMSP ČR připravuje podporu podnikání katolické církve

Středa, 22. únor 2017

Vedle podpory začínajících podnikatelů, řemesel, rodinných firem, podnikavých žen, drobných pěstitelů a lokálních producentů, malých obchodů a restaurací nebo podnikatelů 55+ se jedná o další specifický segment malého a středního podnikání, který je navíc úzce spjat s rozvojem regionů a který bude zástupce nejširší skupiny malých firem v ČR obsluhovat. U příležitosti probíhajícího Roku venkova proběhlo v těchto dnech jednání mezi AMSP ČR a Českou biskupskou konferencí (ČBK). Předseda asociace Karel Havlíček a generální ředitelka Eva Svobodová se v rámci pravidelných setkání s kardinálem Dominikem Dukou a generálním sekretářem ČBK Stanislavem Přibylem dohodli na koncepční podpoře podnikatelských aktivit jednotlivých diecézí. AMSP ČR připravuje kompletní právní, dotační, ekonomický a živnostenský informační servis, který bude určen pro podnikatelské subjekty katolické církve ve všech regionech. 

Stovky malých agentur práce v ohrožení

Pondělí, 20. únor 2017

Doslova pohroma míří na malé a střední agentury práce, bude-li schválena novela zákona, která upravuje jejich činnost. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se ostře ohrazuje proti novým požadavkům, na které nejvíce doplatí menší agentury práce. Narychlo spíchnutá opatření, která je přinutí zaplatit půlmilionovou kauci, o řád zvýší poplatky a současně omezí spolupráci brigádníků s několika agenturami současně, ohrozí nejen poctivé poskytovatele agenturní práce, ale paradoxně i pracovníky samé. 

AMSP ČR: Význam cechů rapidně roste

Pondělí, 13. únor 2017

Hlas profesních spolků je slyšet čím dál více. A ještě důležitější je to, že po dlouhých letech hovoří jedním jazykem. I to je výsledek největší podnikatelské aktivity posledních dvanácti měsíců Roku řemesel 2016. Cechy opět drží prapor kvality, hrdosti k profesi a sehrávají, podobně jako obdobná sdružení v zahraničí, rozhodující roli při diskusi nad dalším vývojem tuzemského řemesla. AMSP ČR pravidelně vyhodnocuje jejich společenské a odborné počiny a každý rok společně s Komerční bankou zviditelňuje nejlepší z nich. Po zemědělsko-potravinářských spolcích, které byly dekorovány na podzim proběhlo nyní vyhlášení čtrnácti nejlepších počinů spolků ze stavebních, nábytkářských nebo například uměleckých oborů. Po Roce řemesel 2016 pokračuje AMSP ČR aktivitou Fandíme řemeslu, v rámci které společně s třicítkou nejvýznamnějších profesních spolků pokračuje v tažení za hájení zájmů našeho řemesla.

Kompas podnikatele: Termín ukončení intervencí není daleko

Pátek, 10. únor 2017

Centrální banka opakovaně potvrzuje, že kurzový závazek nebude odstraněn před ukončením prvního čtvrtletí letošního roku a za nejpravděpodobnější scénář považuje polovinu roku. Analytici ale ve většině věří v ukončení během dubna či května. V každém případě není na co čekat a firmy se musí začít připravovat. Většina malých a středních podniků se zajišťuje na bázi mixu finančních strojů a přirozeného hedgingu, kdy se snaží spárovat alespoň část nákupů a prodejů do příslušné měny. Klíčovým tahounem průmyslu zůstává automobilový průmysl, který má hlavní zásluhu na tom, že stále celkově rosteme téměř tříprocentním  tempem. V posledních týdnech ale vykázal dobré výsledky i sektor chemický, oděvní a nábytkářský. AMSP ČR a Roklen vydávají Kompas podnikatele.

V řemesle se blýská na lepší časy, občas ale zahřmí

Čtvrtek,  9. únor 2017

Elektrotechnické, potravinářské a některé strojírenské profese se začínají odrážet ode dna. Rozjíždí se mistrovské zkoušky, žáky základních škol nemine praktická výuka a roste význam cechů. V rámci veletrhu Řemeslo Praha vyhodnotila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) projekt Rok řemesel 2016. Po mnoha letech se řemeslo stalo nejen velkým společenským tématem, ale s ohledem na změny se minulý rok stal milníkem v dalším směrování tuzemských profesí. Přesto není důvod k jásotu, úbytek řemeslníků za poslední dekádu budeme dohánět jednu generaci.

Rok venkova 2017 jsme zahájili od podlahy

Pondělí,  6. únor 2017

Během ledna jsme zaktivovali příslušné resorty a připravujeme podporu speciálních záruk, úrokových dotací a měkkých úvěrů pro podnikatele v obcích. Speciální programy zahajujeme v téměř dvou tisících ohrožených obcích, další podpora se chystá ve třech podnikatelsky nejslabších krajích. Tvrdě jsme se postavili proti dalšímu zpoplatňování silnic nižších tříd, které by přineslo zvýšení nákladů malým podnikatelům na venkově. Chystáme scénář Toulek českým venkovem a mobilizujeme ve všech médiích k opatřením mířícím k zachování podnikatelského ruchu v regionech. Těší nás obrovský zájem, každým dnem získáváme další podporovatele. Vychází lednový Zpravodaj Roku venkova.

AMSP ČR připravuje v Letňanech tradiční řemeslnou show

Čtvrtek,  2. únor 2017

Jak se za poslední rok změnilo tuzemské řemeslo? Jaký je vývoj absolventů řemeslných oborů? Jak bude vypadat mistrovská zkouška? V jakých řemeslných oborech je nulová nezaměstnanost? Kdy se rozjedou dílny na základních školách? 9. 2. 2017, u příležitosti veletrhu Řemeslo Praha představí AMSP ČR výsledky historicky největší aktivity na podporu řemesel a za účasti vládních představitelů, partnerů a samotných řemeslníků zhodnotí Rok řemesel 2016. Ve stejný den oceníme nejvýznamnější počiny profesních spolků za uplynulý rok, představíme poslední čísla stavu učňovských oborů a proběhne tisková i odborná konference. 

AMSP ČR na tour k EET: Digitalizace malého obchodu

Středa,  1. únor 2017

Sedmnáct konferencí AMSP ČR k proškolení EET a setkání s více jak šesti tisíci podnikateli k problematice digitalizace malých restaurací. To je bilance roku 2016, kdy jsme se napříč regiony snažili seznámit malé firmy s možnostmi a nástrahami elektronizace tržeb. Z důvodu mimořádného zájmu vyrážíme opět mezi podnikatele a pořádáme v příštích dnech další setkání, tentokráte s provozovateli maloobchodních a velkoobchodních jednotek. Jak se připojit k EET? Jaké řešení zvolit? Jak bude vypadat maloobchod příštích let? Jak snížit provozní náklady? To vše budeme diskutovat se stovkami podnikatelů 9. 2. v PVA v Letňanech a 17. 2. v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

AMSP ČR a Roklen: Výrobní podniky se chystají zvýšit ceny

Pátek, 27. leden 2017

Průmyslovým firmám klesá ziskovost. Hlavním důvodem je růst nákladů, především kvůli nízké nezaměstnanosti, která tlačí mzdy vzhůru. Očekáváme tedy mírný nárůst cen na výstupu, což je logickým krokem k alespoň částečné kompenzaci poklesu míry zisků. Růst cen podporuje i nálada spotřebitelů, která se dostala opět na rekordní maxima. Vůbec poprvé představujeme, jak se podílí kraje na tvorbě přidané hodnoty tvořené podnikateli. Vychází další číslo Kompasu podnikatele, který připravuje AMSP ČR a Roklen.

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60   Následující   ››

Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
22   1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30        

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.