Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Místní příslušnost soudních exekucí sníží vymahatelnost dluhů

Praha, 12.3.2015. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) nesouhlasí s tím, že si věřitel nebude moci vybrat vlastního exekutora a že mu bude přidělen exekutor podle místní příslušnosti. Jedná se o zásadní porušení práv věřitele. Vytváří se nemotivační systém, který může nebývale poškodit firmy domáhající se svých pohledávek. Touto regulací se omezí konkurence mezi jednotlivými exekutorskými úřady, což v důsledku může vést ke zhoršení kvality služeb. Jedná se o posílení průměrnosti nad kvalitou. AMSP ČR varuje před tím, že tento krok může vážně ohrozit vymáhání firemních dluhů v ČR.

12. března 2015 se v pražském hotelu Majestic uskuteční od 12.30 do 17.00 h konference nazvaná Budoucnost (ne)splácení dluhů v České republice, která pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s portálem poradnavěřitele.cz. Na akci určené pro podnikatele i zástupce médií vystoupí celkem 11 řečníků. AMSP ČR tím zahajuje širokou diskusi nad jedním z nerozporuplnějších návrhů posledních let, který může vést ke snížení vymahatelnosti dluhů. Mezi vystupujícími tak budou advokáti, soudní exekutoři, ale také poslanec a místopředseda Ústavně-právního výboru Sněmovny parlamentu ČR Pavel Blažek. Speciálním hostem pak bude soudní exekutor Alex Dockers z Belgie.

Celou akci, kterou připravila AMSP ČR, bude moderovat její předseda Karel Havlíček. „Téma dluhů a jejich vymáhání je v České republice stále aktuálnější a z pohledu malých a středních podniků a živnostníků se často jedná jeden z hlavních problémů v jejich činnosti. Neproplacené faktury a druhotná platební neschopnost jsou nejčastější příčiny ukončování podnikatelských aktivit. Budeme tvrdě dohlížet na to, aby se z pojmu zvýšení vymahatelnosti práva nestalo marketingové heslo a aby vláda konkrétními kroky zabezpečila jeho realizovatelnost.“ vysvětluje předseda AMSP ČR.

Jak Karel Havlíček dále doplňuje, jedním z nosných témat konference bude bezesporu také tolik diskutované zavedení či nezavedení principu teritoriality neboli místní příslušnosti exekutorů. „Je zřejmé, že teritorialita je jedno z nejžhavějších témat, o kterých se v souvislosti s exekucemi a vymáháním dluhů u nás v posledních měsících hovoří. A tedy ani zítra se mu určitě nebudeme vyhýbat. Ostatně právě pozvání soudního exekutora z Belgie Alexe Dockerse bylo učiněno s cílem získat pohled na teritorialitu ze země, která s ní má bohaté zkušenosti,“ popisuje Havlíček.

AMSP ČR k teritorialitě dle slov jejího vrcholného představitele nezaujala kladné stanovisko: „Je potřeba říct, že nesouhlasíme s návrhy na zavedení teritoriality. Vycházíme vždy z přesvědčení, že dluhy je třeba platit, a pokud někdo poruší smluvní dohodu, má mít poškozený možnost dovolat se svých práv. Zavedení místní příslušnosti exekutorů by zjevně mělo za následek výrazné omezení konkurence mezi jednotlivými úřady, což by jako u každého podobně regulovaného trhu znamenalo prudký pokles kvality služeb. Proč by se měly exekutorské úřady snažit, když nemohou nic ztratit, ani získat?“

Asociace sdružující malé a střední podniky a živnostníky se navíc opírá také o praxi a zkušenosti, které její členové s exekutory učinili. „Řada zástupců firem, se kterými se setkávám, mi potvrzuje, že ne všichni exekutoři pracují efektivně, někteří jsou dokonce vyloženě špatní. Při zavedení teritoriality může věřiteli připadnout právě neefektivní exekutor, což může znamenat nevymožení dluhu, a třeba i v důsledku konec podnikání věřitele. Důležitá budou samozřejmě data a závěry dopadové studie, které bychom se měli dočkat od ministerstva spravedlnosti. Ale pouhým logickým uvažováním a znalostí prostředí je možné s velkou jistotou predikovat, že zavedení místní příslušnosti exekutorů způsobí značný pokles vymahatelnosti. To je pro nás nepřijatelné,“ uzavírá Havlíček.  


Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_2015_03_12_Mistni_prislusnost_soudnich_exekuci_snizi_vymahatelnost_dluhu.doc TZ_2015_03_12_Mistni_prislusnost_soudnich_exekuci_snizi_vymahatelnost_dluhu.doc (99,00 KB)


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.