Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Mikrokredity-nový evropský nástroj pro podporu mikropodniků

V souvislosti s udržením zaměstnanosti, vytvářením pracovních míst a zlepšení přístupu na trh práce projednává Evropská komise nový návrh na zřízení Evropského nástroje pro financování malého podnikání (Progress Microfinance Facility). Jeho cílem je poskytnout nezaměstnaným osobám nejvíce znevýhodněným na trhu práce, včetně mladých lidí, možnost zahájit podnikatelskou činnost. K tomu by jim měl dopomoci nový finanční nástroj k financování malého podnikání, tzv. MfF (podpora vzniku mikropodniků, tj. firem do 10 zaměstnanců).

EK navrhla získat finance převedením 100 mil. EUR z rozpočtu komunitárního programu PROGRESS. MfF by měl být realizován prostřednictvím záruk a nástrojů pro sdílení rizik. Výsledkem by mělo být cca 45.000 půjček poskytnutých v následujících 6 letech v individuální výši do 25.000 EUR. MfF je otevřen bankovním i nebankovním subjektům poskytujícím mikropůjčky. MfF by měl ulehčit přístup k úvěru i osobám, které by za normálních podmínek úvěr na zahájení malého podnikání nezískaly, zejména z důvodu neochoty bank poskytovat úvěry osobám, které ztratily zaměstnání, či jsou ztrátou zaměstnání ohroženy či mladým lidem bezu tzv. „úvěrové minulosti“. Tento návrh byl formálně přijat Evropskou komisí 2.7.2009 a následně byl předložen Evropskému parlamentu a Radě. V září 2009 má být návrh projednán s Evropským parlamentem a paralelně s Evropskou investiční bankou. Implementace by měla být zahájena v lednu 2010.

AMSP ČR tento návrh podporuje, protože cílový segment zamýšleného programu je i v ČR podpůrnými nástroji opomíjen. Z předloženého dokumentu, který je zatím ve velmi obecné poloze, nevyplývají žádná zásadní úskalí, která by měla bránit v dalším zájmu o tento program. Je však třeba počítat s tím, že se bude jednat o velmi rizikové aktivity, protože začínající podnikatelé, obzvláště v době recese, jsou určitě nejrizikovější skupinou z hlediska poskytování bankovních úvěrů či záruk.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.