Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Kvalitní informace – předpoklad úspěchu v podnikání

Aktuální informace jsou nezbytným předpokladem správného manažerského rozhodnutí. V této souvislosti lze upozornit na dvě nové publikace, které se v nejbližších dnech objeví na našem knižním trhu. Oba tituly vznikly s podporou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 

Marcela Palíšková Trh práce v Evropské unii. Historický vývoj, aktuální trendy a perspektivy

 

Praxe ukazuje, že vzdělaná pracovní síla je nositelem inovací, posiluje konkurenceschopnost podniků a je spojena s vyšší produktivitou práce. Lidský kapitál je tedy bezesporu jedním ze základních faktorů úspěchu podnikání.

Přes vzrůstající úroveň vzdělání ve společnosti se však podniky často potýkají s problémem nedostatku pracovní síly s požadovanou kvalifikací a dovednostmi. Publikace přináší řadu aktuálních informací o základních trendech na pracovních trzích Evropské unie a také predikce budoucího vývoje. Je vhodná jako zdroj informací zejména pro manažery firem a personalisty, kteří se zabývají personálním plánováním a řízením lidských zdrojů.

Jedinečnost této publikace spočívá v tom, že se snaží postihnout evropský pracovní trh v širších souvislostech – nejen ekonomických, ale i historických, právních a sociálních. Hlavní pozornost je přitom zaměřena na důsledky procesu globalizace na evropské trhy práce a problematiku nezaměstnanosti. Zkoumána je mj. otázka vlivu kvality pracovní síly jak na ekonomický růst a konkurenceschopnost, tak význam vzdělání pro uplatnění jedince na trhu práce. Kromě vymezení základních problémů evropského pracovního trhu se kniha zabývá také jejich příčinami, makroekonomickými souvislostmi a hledá cesty a nástroje, jak tyto problémy řešit. Jedna z kapitol je zaměřena na také na český pracovní trh a jeho specifika. V závěru jsou pak formulována doporučení pro subjekty na trhu práce, jejichž realizace by mohla vést k lepšímu fungování pracovního trhu a zmírnění některých závažných problémů.

 

 

Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání

 

Kniha přináší ucelený pohled na všechny oblasti života podniku. Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou: podnikatelům, živnostníkům, ekonomům a manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a tak obstál v náročném tržním prostředí, a to nejen na národním trhu, ale i trhu Evropské unie, popř. celého světa.

Pozornost je věnována výrobním podnikům, bankovním podnikům, dopravním i obchodním podnikům. Nejsou opomenuty ani malé a střední podniky a podniky s mezinárodní účastí. Součástí textu je také stručný ekonomický slovník.

Oproti předchozímu vydání je většina kapitol aktualizována a rozšířena, některé jsou zcela nové. Zohledněn je především dopad nového občanského zákoníku a zákona o korporacích na život podniku.

 

Text je rozčleněn do následujících kapitol:

Oddíl A – Podnik, jeho cíle a funkce (1. Podstata podniku a podnikání. 2. Okolí podniku,     3. Vývoj podnikové ekonomiky, 4. Efektivnost podniku a její základní kategorie, 5. Cíle podniku a jeho funkce, 6. Typologie podniků, 7. Život podniku).

Oddíl B – Výstavba podniku (8. Majetková a kapitálová výstavba podniku, 9. Organizace podniku)

Oddíl C – Činnosti podniku a jejich řízení (10. Podnikové řízení, 11. Výrobní činnosti podniku, 12. Nákup, 13. Odbyt (marketing), 14. Personální práce, 15. Financování podniku, 16. Investiční činnost, 17. Podnikové početnictví)

Oddíl D – Specifické ekonomiky (18. Specifika výrobních podniků, 19. Bankovní podniky, 20. Podniky infrastruktury, 21. Obchodní podniky, 22. Drobné podniky a živnosti,             23. Podniky s mezinárodní účastí, 24. Ekonomika, management a podnikání ve zdravotnictví, 25. Ekonomika sportu, 26. Ekonomika neziskových organizací, 27. Aplikace PC v práci ekonoma podniku 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.