Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Jak firmě zajistit úspěšný nový rok?

Novoroční doba vybízí nejen k bilancování roku minulého, ale i k přemýšlení o tom, jaký asi bude ten nový rok 2014. Mnohé obchodní a výrobní plány jsou už vypracovány a tak zbývá jen zamyslet se nad tím, jestli pro úspěch svého podnikání můžeme udělat ještě něco víc. Jedna z cest, která se nabízí, je přidat se k dlouhé řadě úspěšných firem v Evropě a začít pracovat na zlepšení efektivity firmy i jejích hospodářských výsledků pomocí Modelu Excelence EFQM.

Cesta úspěšných

Když se v roce 1989 velké evropské společnosti rozhodly založit Evropskou nadaci pro management kvality (EFQM), patrně ještě netušily, že připravily půdu pro prosperitu desetitisíců evropských firem všech oborů a velikostí, a že také položily základ pro hodnocení firem v nejprestižnější soutěži světa – Národních cenách kvality.

Důvod, proč Philips, Renault, ABB, Nestlé a další velké koncerny nadaci EFQM založily, byl přitom ryze praktický: Evropa ekonomicky zaostávala za zbytkem světa a bylo potřeba toto zaostávání zastavit.

"Nejvýznamnější evropské firmy sdružily prostředky a založené nadaci vytyčily úkol prozkoumat nejlepší obchodní a výrobní metody japonských a amerických společností, vybrat to nejlepší z jejich modelů řízení a vytvořit nový, evropský model, který povede firmy k prosperitě," vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR. "Tak vznikl model excellence EFQM, nejúspěšnější evropský model řízení, který dnes v Evropě používá přes 30.000 podniků všech oborů a velikostí."

Jako všechny geniální myšlenky je i základ EFQM modelu jednoduchý: popsat podrobně firmu prostřednictvím otázek a odpovědí, umožnit srovnání s obdobnými společnostmi a ukázat majiteli nebo managementu, kde konkrétně má jejich podnik nedostatky. Po vypracování zprávy získá management podrobnou mapu chyb a nedostatků, takže i nejvyšší vedení okamžitě odhalí i ty nejmenší problémy v malém odlehlém oddělení. Model tak firmě jasně ukáže její slabá místa a také cestu k jejich nápravě a při dlouhodobém využívání přesně dokladuje, kde se firmě daří a kde musí své činnosti dále zlepšovat.

"Přestože byl model původně vyvinut pro velké koncerny, postupem času se ukázalo, že výborně funguje i v malých a středních podnicích, a dokonce i ve veřejné správě, policii, zdravotnictví, nebo školství," dodává Jan Taraba, ředitel Národního infomačního střediska podpory kvality.

Hlavní příčinou úspěšného tažení Modelu excelence EFQM evropskými firmami je ale fakt, že je jednoznačně dlouhodobými srovnávacími studiemi prokázáno, že zlepšuje ekonomické výsledky firem o desítky procent.

Například podle dlouhodobé studie Univerzity v Leicesteru, stoupnou v pětiletém horizontu tržby firmy, která EFQM model používá o 77% více, než obdobným firmám, které s modelem nepracují.

Graf_02.jpg

Ani úspěch modelu v desetitisících evropských firem zatím nepřiměl české podnikatele k jeho využívání. V ČR pracují s modelem zejména pobočky zahraničních společností, které jeho výhody dobře znají od svých matek.  Přitom v ČR je cesta k nasazení modelu EFQM mnohem jednodušší, než v některých jiných zemích.

"Díky podpoře, kterou Programu Národní ceny kvality poskytuje ministerstvo průmyslu a obchodu, vyjde nasazení EFQM modelu firmu mnohem levněji, než prostřednictvím komerčních poradců," vysvětluje Jan Taraba. "Prostředky a práce investovaná do účasti v programu se tak firmě velmi rychle vrátí."

Co tedy brání českým firmám v účasti v Národní ceně kvality a v nastoupení "cesty k business excelenci", jak bývá model často nazýván?

"Neznalost, neochota plánovat, a špatná zkušenost s různými "zázračnými" metodami, které v minulosti nabízeli – často za nehorázné prostředky - našim podnikatelům někteří poradci, " vyjmenovává hlavní příčiny Pavel Ryšánek, čestný předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality. "Je to nepříjemná situace: máme k dispozici špičkový nástroj, který prokazatelně zvyšuje výkonnost firem o desítky procent, ale nemáme prostředky na to, abychom ho podnikatelské veřejnosti podrobně představili a osvětlili všechny jeho výhody a překonali všechny ty nesmyslné pověry, které se s moderními metodami řízení v myslích našich podnikatelů pojí."

Přitom i zkušenosti českých podnikatelů ukazují, že efektivní využití modelu přináší zvýšení konkurenceschopnosti a lepší hospodářské výsledky. A pokud existuje celosvětově uznávaný doklad o tom, že je firma dobře řízena a že dodává vynikající výrobky či služby, pak je to jednoznačně Národní cena kvality.

Nový ročník Národní ceny kvality ČR odstartoval na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, kde byla předávána ocenění nejúspěšnějším firmám za rok minulý. Jednou z předávajících byla i ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR paní Eva Svobodová, která k programům Národních cen kvality říká: "Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že model EFQM  a Národní ceny kvality můžou být výborným prostředkem ke zlepšení řízení práce firmy. Díky podpoře MPO mají navíc naši podnikatelé k dispozici za zvýhodněných podmínek zjednodušené programy START a START Plus, které považujeme za výborný nástroj právě pro členy naší asociace. Zejména pro ty, kteří už pochopili, že zlepšování kvality řízení firmy nejde dělat jen intuitivně a hledají cestu, jak vnést do svého podnikání systém a pořádek".

Gener__ln_____editelka_AMSP___R_Eva_Svobodov___a_prezident_KZPS___R_Jan_Wiesner_s_ocen__n__mi_z__stupci_TOP_Hotels_Group_a_Vysok_____koly_podnik__n___na_slavnostn__m_ve__eru_ve___pan__lsk__m_s__le.JPG

Do programů Národních cen kvality se můžou firmy hlásit až do konce dubna 2014. Pro vstup do programů START a START plus se můžete rozhodnout kdykoli, během celého roku. A určitě to bude rozhodnutí, které Vaši firmu pozvedne na vyšší úroveň a při správném využití síly modelu EFQM i výrazným způsobem zlepší její ekonomické výsledky.


Více na:
www.narodnicena.cz www.sokcr.cz


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.