Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Kniha jízd NEBYLA ZRUŠENA

Ačkoliv se na nás ze všech stran valí zprávy o tom, že kniha jízd byla pro živnostníky zrušena – NENÍ TO PRAVDA. Novela ZDP je často v tisku prezentována tak, že byly zrušeny knihy jízd. Je to však pravda?

Z daňového hlediska je vedení evidence jízd (knih jízd) bezprostředně upraveno prakticky pouze v pokynu Ministerstva financí ČR D-300 k zákonu o daních z příjmů, a to v bodu 24 části týkající se § 24 odst. 2 ZDP tak, že poplatník je povinen, pokud správce daně nestanoví jinak, vést evidenci, ve které je u každé jízdy uvedeno alespoň její datum, cíl, účel a ujeté kilometry. Dále je poplatník povinen vést údaje o typu vozidla, státní poznávací značce, stavu ujetých km k 1. lednu (případně k datu zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. prosinci kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla).

Je ale omyl domnívat se, že vedení evidence jízd, knih jízd, či jinak nazvaných záznamů týkajících se přímo či zprostředkovaně provozu vozidla, se provádí jen pro daňové účely, a tedy jen pro praktické naplnění § 24 odst. 1 ZDP, příp. u fyzických osob-podnikatelů také § 25 odst. 1 písm. u) ZDP a jen proto, že je pro podnikatelský subjekt (právnickou či fyzickou osobu) jedním z důležitých dokladů o používání příslušného vozidla k podnikání pro účely daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně silniční. Takováto evidence je totiž také velmi důležitým dokladem pro účely kontroly dodržování bezpečnosti práce řidiče.

Každý zaměstnavatel a podnikatel by si měl být vědom toho (neznalost zákona neomlouvá), že nejen předpisy ES, ale také zákonné předpisy ČR (viz dále) předepisují a nařizují vedení záznamů o provozu vozidla a vedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidiče.

Novela pouze říká, že jen ten poplatník, který uplatňuje výdaje za používání vozidla podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, bude pravděpodobně moci nejvýše za 3 vozidla místo skutečných výdajů na spotřebu pohonných hmot uplatnit jako daňový výdaj (náklad) paušální částku ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě, aniž by musel doklady prokazovat, jakou částku zaplatil za pohonné hmoty čerpané do příslušného vozidla, příp. kolik daným vozidlem ujel kilometrů.

K praktické aplikaci uvedených ustanovení bude ještě jistě bouřlivá diskuze. O zrušení povinnosti vést knihu jízd či zrušení povinnosti hodnověrně prokázat, že předmětné vozidlo bylo v tomto období používáno k legálně povolené podnikatelské činnosti uvedeného poplatníka, však v novele uvedeno není nic. Schválená novela také neznamená, že by řidič vozidla, příp. i jeho zaměstnavatel, byl zbaven povinnosti vedení záznamů o provozu vozidla, dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku vč. vedení příslušných záznamů podle jiných předpisů.

O co jde? O dodržování bezpečnosti práce při řízení vozidla řidičem a také o kontrolu, zda řidič příslušné předpisy dodržuje.

Řidičům a zaměstnavatelům, kteří provozují zejména mezinárodní silniční dopravu, není potřeba v této věci nic připomínat, protože vědí, že nedodržování příslušných předpisů a nevedení příslušné evidence se nevyplácí. Nebudeme se ani zabývat z hlediska tohoto článku nepodstatnými výjimkami ani různými specifikami některých druhů přeprav (taxislužba, přeprava nebezpečných nákladů apod.).

28.8.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.