Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Jaké budou změny ve správě daní od 1.1.2013?

Upozorňujeme na vybrané novinky, jejichž účinnost nastává už 1.1.2013. Novela zákona č. 458/2011 Sb. o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který jako celek nabývá účinnosti až 1. 1. 2015, posunula účinnost vybraných ustanovení týkajících správy daní na 1. 1. 2013.

Registrační povinnost 

Nejpodstatnější změna se týká registrace, kdy dochází ke zcela nové struktuře úpravy registrační povinnosti. V daňovém řádu zůstává zachována pouze obecná úprava procesu registrace. V přihlášce k registraci je daňový subjekt povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní. Údaje povinně vyžadované při registraci tedy již nejsou v daňovém řádu specifikovány, ale vyplývají z obsahu registračního tiskopisu. Nově je možno oznamovací povinnost splnit pouze prostřednictvím oznámení o změně registračních údajů podaném na předepsaném tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Daňový řád dále upravuje postup správce daně a daňového subjektu při odstraňování pochybností v registračních údajích. Úprava podmínek vzniku registrační povinnosti fyzických i právnických osob je přesunuta z daňového řádu do nových ustanovení zákona o daních z příjmů (§§ 39, 39a, 39b).

Tato jednotlivá ustanovení pak specifikují skutečnosti rozhodné pro vznik registrační povinnosti, a to zvlášť pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty ČR a nerezidenty. Zákon o daních z příjmů rovněž upravuje registrační povinnost plátce daně. Podstatnou změnou je, že dochází ke zkrácení lhůty pro podání přihlášky k registraci pro poplatníky daně z příjmů, a to ze současných 30 na 15 dnů ode dne naplnění rozhodných skutečností specifikovaných zákonem. U plátce daně je tato lhůta rovněž zkrácena, a to ze současných 15 na 8 dnů. 

Lhůta pro podání hlášení a vyúčtování 

Další změna se týká zkrácení lhůty pro podání hlášení, které se bude nově podávat do 20 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení. Lhůta pro podání vyúčtování se rovněž zkracuje, a to ze současných 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku na 3 měsíce. Daňový řád pak nově stanoví, že lhůtu pro podání hlášení nebo vyúčtování nelze prodloužit. 

Dodatečné přiznání na nižší daň 

Pozitivní změnou je nová formulace podmínek pro podání dodatečných daňových přiznání (vyúčtování) na daň nižší. Pro možnost jeho podání již není vyžadováno, aby vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy nasvědčující tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Nově je možno toto dodatečné daňové přiznání podat v případě, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Zároveň však nelze v tomto dodatečném daňovém přiznání nebo dodatečném vyúčtování namítat vady postupu správce daně. Nemůže tedy sloužit k nápravě procesních pochybení správce daně, k čemuž slouží jiné instituty, a to opravné a dozorčí prostředky.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.