Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Jak je to s vstupem ČR do eurozóny? Musíme, či nemusíme?

Žádná země EU nemůže být ke vstupu do eurozóny přinucena proti své vůli.

V souvislosti s přetrvávající dluhovou krizí a nestabilitou eurozóny stále častěji zaznívají nejen hlasy požadující vystoupení některých problematických zemí z eurozóny, ale i přání týkající se odstoupení od závazku v budoucnu do eurozóny vstoupit, tzn. dojednat trvalou výjimku na zavedení eura. V této souvislosti se v posledních týdnech a měsících objevila i v českých mediích řada nepřesných informací. Jak to je tedy se závazkem přijmout euro?

Společnou evropskou měnu dosud přijalo celkem 17 zemí EU. Mimo eurozónu stojí z původní evropské patnáctky pouze Velká Británie, Dánsko a Švédsko. Z členských zemí, které do EU přistoupily později, to je pak Bulharsko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Explicitně sjednanou výjimku na zavedení eura, která vyvazuje zemi EU od povinnosti, nikoli možnosti, nahradit národní měnu společnou měnou, má pouze Velká Británie a Dánsko ve formě protokolů 15 a 16 tvořících součást evropského primárního práva.

Velká Británie a Dánsko si tuto výjimku prosadily již při vyjednávání Maastrichtské smlouvy v roce 1992. Tato výjimka však může být vždy zrušena na základě jejich výslovné žádosti, poté, co takové rozhodnutí, případně podmíněné i všelidovým hlasováním, učiní na vnitrostátní úrovni.

Jak je někdy mylně v mediích interpretováno, Švédsko takovou trvalou výjimku sjednanou nemá. Přesto společnou měnu doposud nezavedlo, ač bylo a je na vstup ekonomicky připraveno. Naposledy byla otázka vstupu Švédka do eurozóny otevřena již v roce 2003, kdy byl však vstup zamítnut ve všelidovém hlasování.

Česká republika je tedy společně se Švédskem, Bulharskem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Polskem a Rumunskem právně vázána jednotnou měnu přijmout. Tato povinnost vyplývá především z přístupových smluv, které zavazují k převzetí veškeré evropské legislativy, a to včetně závazku usilovat o zavedení společné měny euro. Dříve nebo později, v závislosti na plnění maastrichtských (ekonomických) konvergenčních kritérií, by se tedy všechny tyto země EU měly stát i členy eurozóny. Ale je tomu tak skutečně?

Ve skutečnosti vstup těchto zemí EU do eurozóny závisí čistě na rozhodnutí jejich vlád, centrálních bank a národních parlamentů o termínu vstupu do systému směnných kurzů ERM II a na schopnosti jejich ekonomik plnit dlouhodobě a důvěryhodně ekonomická kritéria. Tudíž i v případě ČR je rozhodnutí vlády o vstupu do systému směnných kurzů ERM II tím rozhodným okamžikem, od kterého se budou odvíjet další etapy vedoucí k plnému členství naší země v eurozóně.

Toto lze také interpretovat tak, že žádná země EU nemůže být ke vstupu do eurozóny přinucena proti své vlastní vůli, i kdyby všechna ekonomická kritéria plnila, jak ukazuje mimo jiné i případ Švédska. Potřeba sjednat trvalou výjimku na zavedení eura se tak nejeví minimálně z právního hlediska jako nutná, ale jde o otázku čistě politickou, kde konečné rozhodnutí přísluší našim vedoucím politickým činitelům.

Zdroj: Stálé zastoupení ČR při EU


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.