Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


INOVACE ve firmách – výsledky průzkumu

Většina malých a středních podniků provádí inovace nárazově a nepravidelně – reagují zejména na požadavky zákazníků -  přinášíme Vám shrnutí výsledků 16. nezávislého průzkumu AMSP ČR o názorech podnikatelů, které byly představeny na tiskové konferenci 19.6.2012 v Praze.

Většina firem v rámci segmentu MSP má aktivní zkušenost s procesem inovací (81 % majitelů/jednatelů uvedlo, že provádějí ve své firmě alespoň příležitostné inovace). Inovace provádí nárazově a nepravidelně (uvádí 58 % firem) – inovacím se věnují, ale proces inovací neplánují a neřídí na dlouhodobé bázi.

 

Proces inovací je podnikateli vnímán jako rozhodně důležitá součást činnosti jejich firmy. Pro 51 % dotázaných majitelů/ jednatelů je inovační proces klíčový pro chod společnosti.

 

„Výsledek není překvapivý, řízení inovací není jednoduchý proces, systémový přístup používají spíše středně velké firmy,výrobně nebo exportně orientované v silně konkurenčních odvětvích. Ostatní firmy význam inovací chápou, ale provádí je spíše intuitivně“, komentuje závěry průzkumu Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR.

 

Kritériem, které je nejdůležitější pro řízení procesu inovací jsou požadavky zákazníků, 74 % dotázaných majitelů/jednatelů řídí proces inovací právě podle potřeb zákazníků. Dalším kritériem, které má vliv na intenzitu a pravidelnost inovací jsou finanční možnosti společnosti (podle finančních možností společnosti řídí proces inovací 64 % firem).

 

Firmy s historii do 3 let pánují své inovace podle výnosnosti statisticky významně méně než ostatní (na hladině významnosti 99 %).

 

Konkrétní inovaci zavedlo za poslední 2 roky 91 % firem. Potvrzuje se, že segment SME je hodně dynamický a firmy se inovacím aktivně věnují a vidí jejich smysl. Nejčastěji prováděné inovace za poslední 2 roky existence firmy:

  • Inovace služeb (zavedlo 72 % firem)
  • Marketingové inovace (zavedlo 48 % firem)
  • Výrobkové inovace (zavedlo 37 % firem)

Tempo inovací setrvá výhledově v následujících 2 letech na stejné úrovni nebo bude mírně stagnovat.

 

 

Dominantní formou financování budoucího investičního procesu je financování interními zdroji, firmy v rámci financování spoléhají na sebe a své hospodářské výsledky. Přesto, že vnímají inovační proces jako důležitou součást podnikání, která jim tvoří konkurenční výhodu na trhu, nechtějí se většinou v rámci financování inovací zadlužovat. Bankovní úvěr zvažuje jen 19 % firem.

 

„Tento přístup odpovídá opatrnému přístupu ke změnám, zřejmě ještě jakožto důsledek ekonomické krize a problémů se splácením investičních úvěrů nebo úvěrů spojených se zaváděním nových postupů a výrobků. Z pohledu řízení rizik firem, je to dobrá zpráva, z pohledu dynamiky celé ekonomiky je škoda, že se nevyužívá alternativních zdrojů – rizikový

kapitál,  seed kapitál, burza, finanční investoři atp.“, doplňuje Karel Havlíček.

Firmy, které uvažují o bankovním úvěru jako jedné z forem financování inovací, by tento úvěr čerpaly nejčastěji v horizontu  následujících dvou let (47 % firem) – čerpání bankovního úvěru je pro firmy důležitým krokem a před jeho čerpáním chtějí mít jasnou představu o plánovaných inovacích. Výše bankovního úvěru, který se firmy chystají čerpat, je 1 mil. Kč (medián). Hlavní kritéria výběru bankovního úvěru:

  • Výše pravidelných poplatků (úrokové sazby)
  • Možnost dřívějšího splacení úvěru
  • Jednoduchost a rychlost vyřízení poskytnutí finančních prostředků

 

Výsledek průzkumu potvrzuje, že i když firmy do značné míry inovace systematicky neplánují, vnímají je jako neoddělitelnou součást svého podnikání, jako reakci na potřeby klientů a podmínku pro pokračování v rozvoji své činnosti. Četnost inovací je tak v konečném důsledku překvapivě vysoká. Česká spořitelna si tuto skutečnost uvědomuje, a proto přichází s programem TOP Inovace, který nabízí komplexní finanční servis včetně poradenství při realizaci inovačních projektů. Našim klientům dokážeme nabídnout i pomoc s využitím podpůrných programů Ministerstva průmyslu a obchodu, ČMZRB, EU a EIB,“uvedl Ladislav Dvořák, manažer strategických projektů, úsek řízení produktů korporátního bankovnictví České spořitelny.

 

V průzkumu se vyjádřilo 514 respondentů z řad malých a středních podniků, tj. jednatelů a majitelů firem, a to ze všech regionů České republiky, z oborů výroba, obchod  a služby.

 

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici ZDE

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
1     1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.