Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Financujeme královny malého podnikání

Začínající podnikatelé, řemeslníci, rodinné firmy nebo podnikavé ženy. Ti všichni získávají prostřednictvím AMSP ČR každoročně finanční prostředky pro podporu svého podnikání. V těchto dnech vyhlašujeme společně s tradičními partnery - Raiffeisenbank a ŽENY s.r.o. - další kolo grantového programu Podnikavá žena roku. Ženy se v nebývalé míře zapojují do malého podnikání a v platformě AMSP ČR Podnikavá žena jich registrujeme již téměř 3.500.  Grant, který se těší každoročně velké oblibě, bude vyhlášen opět na podzimním galavečeru Dne podnikatelů ČR, hlavní akci malých a středních firem v roce. 

Podnikava_zena_rgb_300_dpi_barevne_1.jpg

Hlavním cílem udílení Grantového programu „PODNIKAVÁ ŽENA ROKU“ je ocenění práce malých podnikatelek podnikajících na území České republiky a zviditelnění jejich schopnosti, samostatnosti a kvality jejich podnikání s důrazem na obnovování řemesel, tradic a zkvalitňování služeb. Deset nejlepších  získá 10.000 Kč na rozvoj svého malého podnikání. Kandidátky se mohou do Grantového programu hlásit samy a nebo je může nominovat veřejnost na základě vyhlášené výzvy na dostupných kanálech AMSP ČR a ŽENY s.r.o. nebo emailu info@podnikavazena_cz. Registrace pro rok 2016 je možné posílat již dnes. Stačí vyplnit REGISTRACI ZDE v první, druhé a čtvrté úrovni. Klíčovou informací je popis podnikatelského příběhu. Registrací a popisem podnikatelského příběhu nám pomůžete postupně vybrat ty nejlepší podnikavé ženy, se kterými děláme průběžně rozhovory na podporu podnikání do kategorie PODNIKAVÁ ŽENA a Ženy, které inspirují

Vyhlašovatelé Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU jsou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a ŽENY s.r.o. za podpory Raiffeisenbank.

Podmínky nominace 

Nominovaná: 

 • se osobně podílí na úspěšnosti a rozvoji svého podnikání,

 • svou podnikatelskou činností se živí, 

 • musí podnikat jako OSVČ nebo právnická osoba (dále jen PO), 

 • podniká minimálně 6 měsíců a nemá zaměstnance nebo zaměstnává maximálně 3 osoby, 

 • nestala se jednou z deseti finalistek žádného předchozího ročníku,  

 • pokud podniká jako PO, musí být většinovou majitelkou společnosti,

 • je starší 18ti let,

 • nemusí být občanem České republiky, ale místo podnikání je ČR,  

 • nesmí být v konkurzu nebo na ni nesmí být uvalena nucená správa na žádný podnikatelský subjekt s osobní účastí,

 • musí být podle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění.

Časový harmonogram

 • do 15. 9.: přijímání nominací

 • do 30. 9.: výběr 20 kandidátek porotou do užšího hlasování

 • od 1. 10. do 30. 10.: hlasování veřejnosti a výběr 10ti vítězek   

 • listopad – slavnostní vyhlášení a předání ceny na Dni podnikatelů ČR v Praze 

Porota

 • Zástupce AMSP ČR

 • Zástupce ŽENY s.r.o. 

 • Zástupce Raiffeisenbank

 • Zástupci mediálních partnerů 

 

Podnikavou ženou roku se stane 10 žen s nejvyšším počtem sečtených hlasů veřejnosti. 

Právní doložky Grantového programu PODNIKAVÁ ŽENA ROKU

 • VYHLAŠOVATELÉ: 

  AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR) se sídlem METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8, IČO:  26547783, DIČ: CZ26547783, zapsaná: Spolkový rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 12282. Ženy, s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 238/6, PSČ 186 00, IČO: 248 30 640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178336. 

 • POŘADATEL:

Pořadatelem Grantového programu je AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále jen AMSP ČR). 

 • TITULÁRNÍ PARTNER:

Titulárním partnerem Grantového programu je Raiffeisenbank a.s. (dále jen RB), se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO: 49240901, DIČ: CZ49240901, spisová značka: B 2051 vedená u Městského soudu v Praze

 • 10 uchazečkám s nejvyšším počtem hlasů poskytnou Vyhlašovatelé podporu podnikání ve výši 10.000 Kč.

Na Grantový program není právní nárok a nelze jej vymáhat soudní cestou.

 • Uchazečka nemá právo na žádnou náhradu nákladů spojených s účastí v Grantovém programu.

 • Vyhlašovatelé žádným způsobem nezveřejňují informace uvedené v Přihlášce Uchazečky bez souhlasu Uchazečky.

 • Uchazečka Grantového programu souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních a jiných údajů uvedených v přihlášce ze strany Vyhlašovatelů AMSP ČR a Ženy, s.r.o. a ze strany titulárního partnera RB za účelem účasti v Grantovém programu a k reklamním a marketingovým účelům a nabídce obchodu a služeb, včetně zasílání obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečka poskytuje tyto údaje dobrovolně na dobu dvou let a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: amsp@amsp_cz. Má rovněž právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.

 • Uchazečka bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu zaniká účast Uchazečky v Grantovém programu a rovněž případný přiznaný nárok na finanční odměnu. V takovém případě nebude finanční odměna předána, i když by jinak podle podmínek Grantového programu Uchazečka nárok na finanční odměnu měla.

 • Finalistky Grantového programu souhlasí s bezplatným pořízením a užitím jejich jména, příjmení, města bydliště, obchodní firmy případně obchodního jména, jejich obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy (těmi se rozumí snímky a záznamy z Grantového programu) Vyhlašovatelem, titulárním partnerem pro jejich obchodní, marketingové a propagační účely včetně reklamních akcí, a to prostřednictvím jakéhokoli kanálu (internet, média apod.) po dobu dvou let od data vyhlášení Finalistek Grantového programu. V případě, že vítěz je právnická osoba nebo v případě, že za vítěze bude vystupovat v souladu se zákonem třetí osoba, poskytují tyto bezplatný souhlas s případným zveřejněním svých osobních a jiných údajů, s pořízením a použitím obrazových, zvukových záznamů a jiných projevů osobní povahy v rámci Grantového programu.

 • Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo na změnu Pravidel Grantového programu. Vyhlašovatelé Grantového programu si vyhrazují právo finanční odměnu neudělit.

 

Více:http://www.zenysro.cz/podnikavazena/podnikava-zena-roku/vyhlaseni-grantu

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« únor »
  Po Út St Čt So Ne
5           1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29  

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.