Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Projekt "Fandíme řemeslu!"

ZAKLADNI_VERZE_CMYK_1.jpg Podpora řemesel v ČR je v žalostném stavu. Ačkoliv je kvalitní řemeslo základem infrastruktury a vizitkou regionů, diskuse o něm je velmi povrchní a neodborná. Cechy nemají systémové zastání, politici se živnostníky ohánějí pouze v předvolební kampani, ale jejich faktické problémy jsou jim na míle vzdálené.


Více informací na www.fandimeremeslu.cz nebo www.rokremesel.cz.Fand__me___emeslu__obr__zek_.png


1 2   Následující   ››

INFORMACE K PROJEKTU FANDÍME ŘEMESLU OD ROKU 2016 NA NOVÉM WEBU!

Úterý, 10. leden 2017

Projekt Fandíme řemeslu byl od 1.1.2016 přesměrován na nový webu v rámci projektu Rok řemesel 2016. Veškeré informace a aktuality naleznete na www.fandimeremeslu.cz či www.rokremesel.cz.

Kopidlenský kvítek po dvaadvacáté

Pátek, 13. listopad 2015

Střední škola v Kopidlně hostila v polovině října již 22. ročník Kopidlenského kvítku. V mezinárodní soutěži žáci středních škol poměřili své znalosti a dovednosti v zahradnickém oboru. Prodejní výstava nabídla zahradnické potřeby, výpěstky i techniku. Slavnostně vyzdobené místnosti kopidlenského zámku a přilehlé prostory zahradnické školy shlédlo více než osm tisíc spokojených návštěvníků.

Řemeslný nálet AMSP ČR, díl třetí: Představujeme malíře, lakýrníky, podlaháře, pokrývače, tapetáře a elektrotechniky

Pondělí, 26. říjen 2015

V předvečer vyhlášení Roku řemesel 2016 představuje AMSP ČR ve spolupráci s deníkem MF DNES další pilíře českého řemesla. Následující týden se budeme každý den věnovat v celoplošném vydání DNES živnostem, které se vážou na stavební profese. Končíme tím sérii představování téměř dvaceti řemesel a cechů, v rámci kterého jsme poprvé v ucelené podobě ukázali spotřebitelům, jak vybírat svého řemeslníka, jak posoudit kvalitu a jaké cenové relace můžeme v jednotlivých profesích očekávat. 

AMSP ČR zviditelňuje české řemeslo, díl druhý: instalatéři, montéři suché výstavby, kameníci, zámečníci, obkladači a malíři

Pondělí, 19. říjen 2015

Těší nás mimořádná odezva na řemeslnou kampaň, v rámci které Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, společně s odbornými cechy a MF DNES představuje postupně všechna rozhodující řemesla. V ofenzivě pokračujeme a na následující týden jsme připravili dalších šest profesí. Kampaň má za cíl přiblížit spotřebitelům parametry kvality, cenové relace nebo například to, jak řešit reklamace. Velká pozornost je věnována zastřešujícím cechům, jejichž role mimořádně roste, a to jak ve smyslu podpory kvality řemeslné práce, tak v oblasti legislativní. Celá akce probíhá v předvečer vyhlášení  Roku řemesel 2016, které proběhne 3.11.2015 v rámci Dne podnikatelů ČR.

Řemeslná ofenziva AMSP ČR, díl první: kominíci, kamnáři, čalouníci, skláři a květináři

Neděle, 11. říjen 2015

12.10.2015 začínáme ve spolupráci s MF DNES představovat všechny důležité řemeslné profese. Každý den bude věnována jedna strana deníku DNES konkrétnímu řemeslu a zastřešujícímu cechu. Představíme práci řemeslníků v regionech a přesvědčíme spotřebitele, že řemeslný fortel a kvalita jsou u  nás ve srovnání se světem na výborné úrovni. Speciální pozornost bude věnována odborným společenstvům, jejichž roli budeme posilovat jak v podnikatelském prostředí, tak u spotřebitelů. Akce předchází Roku řemesel 2016, který připravila AMSP ČR pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství, v partnerství s Komerční bankou, společností Mediatel a MF DNES.

Celorepublikové setkání malířů, lakýrníků a tapetářů ve Vizovicích

Úterý, 11. srpen 2015

Každoročně pořádá Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR víkendové setkání svých členů s rodinami, dětmi a hosty. Nechybí tam spousta  sportu, her, dovádění dětí ve skákacím hradu, zábavy dospělých, exkurze v likérce, mažoretky, soutěže SEGWAY, boj o cenu za 20 tisíc a další. Samozřejmě vyvrcholením je tradiční a prestižní závod v „běhu na štaflích“.

Pasování učňů oborů klempíř, pokrývač a tesař v Telči 2015

Pátek, 31. červenec 2015

Již 12. ročník slavnostního pasování učňů v oboru klempíř, pokrývač a tesař se uskutečnilo 26. června 2015 v divadelním sále na zámku v Telči. Pasováni byli učni škol z Jihlavy, Humpolce a Tábora. Akce se zúčastnil rovněž exhejtman kraje Vysočina a současný senátor Miloš Vystrčil, dále předseda dozorčí rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a soudní znalec Ivo Běhan, starosta Telče Roman Fabeš, místostarostka Třeště Eva Požárová a další hosté a přátelé Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Povýšeno bylo 33 tesařů, 3 klempíři a 1 pokrývač. Zvlášť byli oceněni učni s vyznamenáním.

Videozáznam ze slavnostního zakončení 7. ročníků Přehlídky České ručičky

Pondělí, 27. červenec 2015

Projekt Přehlídka České ručičky vznikl s cílem popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. Každoročně organizační výbor Přehlídky vybere dvacítku oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká. Po celý školní rok jsou v uvedených oborech sledovány vybrané soutěže, které mají velkou tradici, celostátní působnost a často také mezinárodní účast. V porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru a kategorii v daném školním roce, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček. 

Setkání kovářů v Lítni 2015

Čtvrtek, 23. červenec 2015

Setkání kovářů a jejich přátel v Litni se nejen vydařilo, ale navíc i mnozí z nás si nakoupili hezké a kvalitní výrobky a kobylky dostaly nové podkůvky. Hlavní náplní bylo setkání mladých adeptů kovářského řemesla se staršími a zkušenějšími kolegy, současně s prezentací Středních a Vyšších odborných škol. Rozsáhlá a poučná byla i výstava prací kovářů doplněná o výsledky tvorby spřátelených umělců a řemeslníků. Vedle dráteníků, nožířů, pasířů, podkovářů či klempířů se zúčastnili i šperkaři, pregléři, keramici, sochaři a výtvarníci dalších rozličných zaměření. Tak za rok na shledanou v Litni.

Pasování čalounických a kominických tovaryšů

Pátek, 26. červen 2015

Dne 23. června 2015 proběhlo slavnostní pasování absolventů na čalounické a kominické tovaryše v Brně v Konventu Milosrdných bratří. Za účasti více jak 200 hostů zorganizovala Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy tuto slavnostní příležitost, kdy absolventi, jejich rodiče i veřejnost pocítili význam poctivého řemesla, kterému patří úcta a které má budoucnost.

Pohled veřejnosti na české školství a na úroveň základních škol

Pátek, 12. červen 2015

Výsledky aktuálního výzkumu veřejného mínění (Červen 2015) Sběr a analýzu dat provedla agentura IPSOS.

44. Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva 2015

Středa, 20. květen 2015

44. ročník nejprestižnější a nejstarší floristické soutěže – Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva se uskutečnil ve dnech 13. a 14. května 2015. Soutěž vyhlašuje Svaz květinářů a floristů České republiky a spoluorganizuje ho se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda.Děčínská kotva se v tomto roce konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. 

Dobrá zpráva: AMSP ČR připravuje rok 2016 jako ROK ŘEMESEL

Pátek, 15. květen 2015

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pokračuje v ofenzivě na podporu drobných živnostníků a vyhlašuje rok 2016 jako ROK ŘEMESEL. Navazujeme tím na naši dlouhodobou aktivitu Fandíme řemeslu, v rámci které za partnerství Komerční banky systematicky zviditelňujeme jak řemeslné cechy a společenstva, tak konkrétní řemeslné počiny. Rok 2016 bude v tomto směru zcela výjimečný a za podpory rozhodujících institucí a médií v ČR představíme na desítkách akcí řemeslo jako klíčový nástroj pro udržení obslužnosti regionů i zajímavou volbu pro mladou generaci.

Registrujte se ZDARMA do projektu FANDÍME ŘEMESLU!

Pondělí,  4. květen 2015

online registrace

Platforma AMSP ČR Fandíme řemeslu: Dohodnuty první dílčí změny v živnostenském zákonu

Pondělí,  4. květen 2015

Dílčí změny v živnostenském zákonu byly hlavním tématem dalšího setkání rozhodujících cechů a společenstev sdružených v platformě AMSP ČR Fandíme řemeslu. Vzhledem k aktuálnosti tématu se setkání tentokráte zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný.

1 2   Následující   ››

Zatímco v okolních zemích má řemeslo neoddiskutovatelné společenské postavení, u nás se polemika zužuje pouze na ekonomické faktory, založené na tzv.paušálech a práci na švarcsystém. Výsledkem je klesající odbornost, regionální nevyrovnanost a naprostá společenská absence hrdosti z dobře odvedené řemeslné práce. Asociace se rozhodla tento stav změnit a zahájila ve spojení s rozhodujícími cechy, ve spojení s Komerční bankou a za podpory Českého rozhlasu velký projekt Fandíme řemeslu! V roce 2014 zahajujeme invazi do všech regionů a ve spojení s nejlepšími organizacemi hájícími zájmy tuzemského řemesla budeme přesvědčovat, že investovat do kvalitního řemesla se vyplatí.
 

karel_havlicek_fandime_remeslu_orez.jpg

Více informací o projektu si můžete stáhnout zde:

Fandime_remeslu.pdf Fandime_remeslu.pdf (262,02 KB

http://www.amsp.cz/amsp-cr-sjednocuje-ceske-remeslo

http://www.amsp.cz/2-11-2013-cro-radiozurnal-karel-havlicek-predstavuje-projekt


 

Přihláška do projektu Fandíme řemeslu

Vyučen v oboru*Člen cechu/sdružení*Pokud ano, uveďte prosím jakého

Souhlasím se zasíláním elektronických informací od AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zpracováním a užitím poskytnutých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely AMSP ČR a informací o službách a produktech třetích stran, které jsou s AMSP ČR ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedené adresy, IČ, telefonních čísel nebo elektronické adresy. Tato sdělení mohou obsahovat informace o připravované legislativě související s podnikatelským prostředím, speciální bankovní produkty pro malé a střední podniky a živnostníky, průzkumy, avíza dotačních příležitostí pro firmy, informace o proexportní podpoře, balíčky zvýhodněných produktů a služeb od generálního partnera a hlavních partnerů AMSP ČR apod. Subjekt údajů poskytuje shora uvedené údaje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu: amsp@amsp.cz . Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů. *CAPTCHA Image   Reload Image

Děkujeme.

Tým AMSP ČR


Nahoru

Kalendář akcí

« 2022 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
52           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.