Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Excelentní a Společensky odpovědné firmy se dočkaly ocenění

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byla ve čtvrtek 10.11.2011 večer udělena prestižní ocenění Excelentní firma a Společensky odpovědná firma.

V programu Národní ceny kvality ČR, který je jedinou soutěží v České republice pořádanou podle mezinárodních kritérií, získají ocenění "Excelentní firma" společnosti Ahold Czech Republic, Bosch Diesel, Hyundai Motor Manufacturing Czech, a Kermi. Současně byly oceněny i "Excelentní organizace" - Magistrát města Děčín a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice.

Ocenění "Společensky odpovědná firma" v Programu Národní ceny za CSR získají Ahold Czech republic, ARAMARK a Třinecké železárny. Právo užívat titul "Společensky odpovědná organizace" získá agentura Czechinvest a Úřad Městské části Praha 3.

Oceněným firmám a organizacím předávali ocenění představitelé parlamentu, ministerstev a dalších institucí, v čele s předsedou Senátu PČR Milanem Štěchem.

Národní ceny kvality jsou v celém světě považovány za nejvyšší ocenění, jaké může firma či organizace získat. Jsou udělovány v 80 zemích světa podle stejných principů a pravidel.

"Prestiž Národních cen kvality vyplývá z jejich komplexnosti a objektivity. Hodnotí se v nich nejen kvalita výrobků či služeb, ale i úroveň managementu, ekonomické výsledky, vztah k životnímu prostředí a společenská odpovědnost firmy," vysvětluje Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR. "Systém hodnocení umožňuje objektivně porovnat firmy různých oborů a velikostí. Každá společnost, která se programu zúčastní a aplikuje EFQM model, získá okamžitě přehled o tom, jak si stojí v porovnání s konkurencí, kde jsou její silné stránky a kde naopak zaostává. Management tak získává neocenitelné informace pro zlepšování výsledků."

V zahraničí je získání Národní ceny kvality nejvyšší metou, jíž může firma dosáhnout. Předávání těchto ocenění se ujímají předsedové vlád (např. v Japonsku), hlavy monarchií (Švédsko, Velká Británie) či prezidenti, jako třeba v USA, kde je cena dokonce zakotvena federálním zákonem.

Podle Roberta Szurmana ale není výjimečnost Národních cen kvality dána pouze jejich prestiží: "Kromě prestižního ocenění získá firma svou účastí v Národní ceně i nejúspěšnější manažerský nástroj současnosti - EFQM excellence model. Jeho nasazení ve firmě prokazatelně zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent. Právě tento model bývá pro management hlavním důvodem, proč se programu účastní."

Skvělé výsledky EFQM modelu nepotvrzují jen rozsáhlé dlouhodobé studie, které byly zpracovány v Evropě i v USA, ale i fakt, že 60% velkých evropských společností založilo na tomto modelu svoji prosperitu. Celkem model využívá v celé Evropě přes 30.000 firem všech oborů a velikostí. A stejně dobrých výsledků dosahuje model při nasazení ve veřejné správě, policii, školství či zdravotnictví.

Proč tedy v České republice máme jen velmi malé procento společností, které se programů Národních cen účastní a EFQM model využívají?

"Naši podnikatelé ve velké většině prostě odmítají cokoli, co zavání systémem či plánováním. Přitom si dobře uvědomují, že to není dobře. V průzkumu, který jsme si ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR nechali mezi českými manažery zpracovat, uvedlo téměř 80% respondentů, že moderní metody řízení považují za klíčové pro kvalitní řízení podniku. Na druhé straně 77% českých podnikatelů aktivně žádnou moderní metodu řízení nezná a téměř stejné procento firem žádnou takovou metodu nepoužívá," doplňuje Pavel Ryšánek, předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality. "Při takové úrovni znalostí se nemůžeme divit, že o EFQM modelu někdy slyšelo jen 20% českých podnikatelů."

V Programu Národní ceny kvality mají přitom podnikatelé jedinečnou šanci - díky podpoře ministerstva průmyslu a obchodu - aplikovat EFQM model s minimálními náklady. A pro ty, kdo si chtějí model jen vyzkoušet, připravilo Sdružení pro oceňování kvality zjednodušené modely START a START PLUS. Přesto se čeští podnikatelé do Národní ceny kvality nijak nehrnou.

"Účast v Národní ceně kvality samozřejmě není nic snadného. V jiných soutěžích stačí podat přihlášku a počkat na výsledek hlasování na internetu, nebo formou SMS. Účast v Národní ceně firmu mění, vyžaduje vizi, přípravu a spoustu práce," doplňuje Pavel Ryšánek. "Výsledkem ale není jen nějaký diplom, či pohár, ale doklad o stabilitě, perspektivách a konkurenceschopnosti firmy s řádově lepšími ekonomickými výsledky."

Zatímco si kvalitu jako prvek konkurenceschopnosti netroufne zpochybnit nikdo, Společenská odpovědnost organizací je zatím v naší zemi vnímána spíš jako povinnost poskytovat sponzorské dary a podporovat charitu. Skutečnému konceptu CSR se věnují jen velké firmy, které již jeho význam v marketingu pochopily, nebo pobočky zahraničních společností, do kterých je zaváděn jako součást kultury mateřské firmy. Ale na západ od našich hranic již zákazníci kladou mnohem více důraz na ohleduplnost k životnímu prostředí a dodržování zásad udržitelného rozvoje, takže i úroveň Společenské odpovědnosti hraje v jejich rozhodování na trhu čím dál větší roli.

"Globální konkurence se neustále zostřuje a na významu tak získávají i ty prvky konkurenceschopnosti, které jsme byli zvyklí vnímat jako něco navíc, jako třešničku na dortu. Zákazníci již berou včasné dodávky, kvalitu a dobrou cenu jako samozřejmost a k tomu chtějí něco dalšího. Třeba to, aby se firmy chovaly slušně ke svému okolí, aby byly společensky odpovědné," vysvětluje Alena Plášková, předsedkyně odborné sekce Rady kvality pro CSR. "Podniky se už nemůžou orientovat jen na okamžitou maximalizaci zisku, musí být schopny udržet profitabilitu v dlouhodobé perspektivě. A v tom jim může hodně pomoci dobře propracovaný koncept CSR."

I ty podniky, které si význam společenské odpovědnosti začínají uvědomovat, mají často potíže najít správný přístup, jak tento koncept ve firmě zavést. Proto připravila Rada kvality ČR za podpory MPO programy „Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost“ (celostátní program) a „Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost“ (regionální program), které dokáží posoudit stávající aktivity firmy na poli CSR a také ukázat směr, kterým by se firma měla ubírat v budoucnosti. V podstatě se dá říci, že jde o nejschůdnější cestu k úspěšné implementaci Společenské odpovědnosti organizací ve firmě.

„Někomu se může zdát, že programy Národních cen, které připravujeme, jsou zbytečně náročné a přísné. Ve srovnání s jinými udělovanými oceněními tomu tak nepochybně je. Ale musíme si uvědomit, že mezinárodní konkurence se stále zostřuje a exportně orientovaná ekonomika, jako je ta naše, nemůže být dlouhodobě úspěšná bez vysoké náročnosti na kvalitu a všechny další složky konkurenceschopnosti," dodává Pavel Ryšánek.

Přehled oceněných:

Národní cena kvality ČR -  Excelentní firma:

AHOLD Czech Republic, a.s. kategorie obchod

BOSCH DIESEL s.r.o. kategorie komponenty automobilů

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

kategorie výroba automobilů

Kermi s.r.o. kategorie strojírenství

Národní cena kvality ČR - Excelentní organizace:

Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice

Národní cena za CSR – Společensky odpovědná firma:

AHOLD Czech Republic, a.s. kategorie obchod

ARAMARK, s.r.o. kategorie gastronomie

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. kategorie strojírenství

Národní cena za CSR – Společensky odpovědná organizace:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Městská část Praha 3, úřad městské části Praha 3

Národní cena kvality ČR -  model START Plus  - Úspěšná firma:

B. Braun Medical s.r.o.

BOHEMIA LÁZNĚ A.S.

CANARIA TRAVEL, spol. s r.o.

DONGHEE Czech s.r.o.

ESO travel a.s.

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Mgr. Bohumila Hajšmanová

Parkhotel Golf Mariánské Lázně a.s.

Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.

SEJONG CZECH s.r.o.

Národní cena kvality ČR - Úspěšná organizace:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - zemědělská fakulta (model START Plus)
Krajský úřad Královehradeckého kraje (model CAF)

 

Kermi_2__1.jpg

Zástupci společnosti KERMI Milan Štoll a Alexander Kaiss přebírají z rukou předsedy Rady kvality Roberta Szurmana ocenění Excelentní firma

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.