Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Dvě třetiny malých a středních firem neplánují svou budoucnost. Přesto investují.

Výsledky průzkumu AMSP ČR o názorech podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků byly zveřejněny dne 24.4.2012 byly na tiskové konferenci společně s UniCredit Bank.

Více jak dvě třetiny českých podnikatelů nemají dlouhodobý finanční plán pro svou firmu, a dokonce čtvrtina při svém plánování vidí pouze na horizont nejbližších tří měsíců. Řada malých a středních firem v době pokračující hospodářské recese úplně zapomíná na řízení cash-flow a odhaluje tak jednu ze svých velkých slabin. Tato zjištění vyplynula z výsledků celostátního výzkumu o finančním plánování a potřebách malých a středních firem, který si nechala exkluzivně zpracovat Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a UniCredit Bank.

 

Šetření ukázalo, že 71% firem má pouze krátkodobý roční plán, 45 % plán kvartální a 4 % nemá žádný finanční plán. Výhled do budoucnosti na více než jeden rok, tak mají pouze tři z deseti (30%) českých malých a středních firem. Pětina (20 %) firem plánuje v brzké budoucnosti čerpat nový provozní úvěr. V současné době přitom provozní úvěr čerpá 43 % podniků. .

 

Na jaký časový horizont připravujete finanční plány?

Graf.jpg

„Průzkum ukázal, že dvě třetiny firem jsou řízeny operativním způsobem s výhledem na krátkodobý horizont. Ačkoliv podniky podceňují strategické plánování, celá čtvrtina se budoucnosti nebojí a již nyní čerpá investiční úvěr. I přes krátkozrakost svého plánovaní, tak vykazuje segment malých a středních podniků celkově relativně dobrou finanční kondici a aktivně investuje, absence dlouhodobých plánů a jejich důsledný controlling ale může tyto investice i firmy samotné ohrozit, což se naplno projevilo mj. v době světové hospodářské krize. “ komentuje závěry průzkumu Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 

Pouze asi polovina (55 %) firem aktivně řídí svou likviditu, časovou strukturu svého majetku a dluhu. Obdobně laxní přístup mají malé a střední firmy i k řízení peněžních toků. Skoro polovina (48 %) dotazovaných firem neplánuje a neřídí své peněžní toky.

„Malé a střední podniky při plánování a řízení zapomínají na svou likviditu a peněžní toky. V praxi se přitom ukazuje, že jde o velmi riskantní kombinaci manažerského opomenutí, které v mnoha případech bývá fatální pro samotnou existenci takto řízených firem. Určitě není náhodou, že modely, které používají banky pro vyhodnocování při úvěrování  firem, jsou velmi citlivé právě na likviditní pozici firem a jejich schopnost generovat hotové peníze. Co naopak považuji za velmi pozitivní jev je jistá profesionalizace malých a středních firem, které mají již ve zhruba 60 % případů svého finančního ředitele.“ zdůrazňuje Marek Plas, ředitel segmentu SME UniCredit Bank.

Zajímavostí rovněž je, že profesionálnímu poradenství bankéřů podle průzkumu plně důvěřují dvě třetiny dotázaných (68%) a vnímají ho jako kvalitní a nezastupitelné pro finanční plánování.  „Bavit se otevřeně o firemních penězích nejen se svým daňovým, ale i bankovním poradcem se stává konečně trendem i mezi českými malými a středními firmami. Poradce tak v mnoha případech do jisté míry zastupuje i roli finančního ředitele ve firmě,“ říká Marek Plas, ředitel segmentu SME UniCredit Bank. Vliv bank na malé a střední podniky je z pohledu AMSP ČR větší, než tomu bylo doposud. „Významná role bank je překvapivá, svědčí to o tom i fakt, že firmy bankéřům důvěřují. Banka tak plní roli klíčového konzultanta, což je dobrá zpráva i pro celou českou ekonomiku,“ dodává Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 

Myslíte si, že vám váš firemní bankovní poradce dokáže kvalitně poradit v oblasti finančního plánování a řízení finanční výkonnosti?

Graf1.jpg

Průzkum byl exkluzivně zpracován pro UniCredit Bank a Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR agenturou Aspectio Research v první polovině března 2012. Jako vzorek bylo vybráno 524 podniků, za něž na otázky odpovídala kompetentní osoba zodpovědná za finanční řízení a plánování (tzn. majitel, jednatel, finanční ředitel, hlavní účetní). Hlavním cílem bylo zjistit, jak probíhají procesy finančního plánování, identifikovat osoby, které se na něm podílejí, a způsob práce s jednotlivými finančními výkazy.

Zajímavou částí bylo zhodnocení spolupráce s finančními institucemi při konzultacích firemního plánování a potenciál poskytování poradenských služeb. Do kategorie SB – Small business bylo zařazeno 200 podniků s ročním obratem od 10 do 50 mil. Kč s vyloučením fyzických osob rozdělených podle předmětu činnosti na výrobní a obchodní společnosti s reprezentativním vzorkem ze všech regionů ČR. Druhou kategorii SME – Small and Medium Enterprises reprezentují právnické osoby s ročním obratem od 50 do 100 mil. Kč, s minimálně 30 zaměstnanci a obdobnými charakteristikami jako u SB.

Kompletní výsledky průzkumu naleznete zde:

http://www.amsp.cz/15-pruzkum-amsp-cr-nazory-podnikatelu-na-financni-planovani


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.