Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Ceny VIA BONA za individuální a firemní filantropii mají své držitele

Americký student medicíny běhá s českými dětmi na vozíku pražské půlmaratony aneb jeden z vítězných příběhů Ceny VIA BONA za individuální a firemní filantropii. Dne 3.10.2013 se za partnerství AMSP ČR uskutečnilo předání cen VIA BONA.

Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a dalšími partnery vyhlásili vítěze 16. ročníku Cen VIA BONA za individuální a firemní filantropii. Slavnostní předání Ceny VIA BONA 2013 se konalo v pražském Kaiserštejnském paláci pod záštitou velvyslance Spojených států amerických, pana Normana Eisena.


Druhým rokem po sobě překonalo soukromé dárcovství v Česku hranici 4 miliard korun a je tedy na vyšší úrovni než v předkrizovém roce 2007. Zatímco firemní dárcovství vykazuje mírný meziroční pokles, jednotlivci darovali v roce 2012 částku přes 1,5 mld. Kč a jejich dárcovství narostlo nominálně o 3,5 %.


Vítězové 16. ročníku v jednotlivých kategoriích:
 

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Martin Hausenblas  

Podnikatel a majitel úspěšné firmy Adler s reklamním textilem je rodákem z ústeckého kraje. V roce 2011 založil s pomocí Ústecké komunitní nadace Stipendijní fond Renesance. Ten umožňuje nadaným studentům ze severočeského regionu studovat a získat cenné zkušenosti v zahraničí. Do fondu daruje 10 % svého ročního příjmu (v letech 2011 – 2012 částku ve výši 1 064 992 Kč).  Za dva roky existence fondu bylo podpořeno 16 studentů.

 

Cena za školní dobročinnost:

Studenti 3. lékařské fakulty UK Praha Scott Keel a Petr Oliva

Porota si v tomto případě cenila nadšení vysokoškolských studentů zprostředkovat zdravotně postiženým dětem neobvyklý zážitek a zapojit při tom i své spolužáky, budoucí lékaře. Před 4 roky založil Američan Scott Keel spolu s Petrem Olivou organizaci s názvem „Běhat s těmi, kdo nemohou“ („Running With Those That Can´t“), která podporuje děti na vozíku a mimo jiné se s nimi účastní pražských půlmaratonů. První půlmaratón běžel Scott s dalšími devíti studenty a dvěma chlapci postiženými obrnou na speciálních vozících, na které sehnali peníze částečně od fakulty a částečně sbírkou mezi studenty. „To, co jsme chtěli touto akcí přinést, byla inspirace a odvaha pro další rodiny, ukázat jim, že jde o více než jen o běh“, doplňuje Petr Oliva. Letos se běhu Prahou zúčastnilo rekordních 20 postižených dětí s téměř 130 běžci. Na závěr běhu byly speciální vozíky darovány zúčastněným rodinám.

 

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

Tomáš Slavata

Českého triatlonistu porota ocenila za dlouhodobou a intenzivní pomoc dětem z dětských domovů a sociálně slabších rodin. K pomoci ho přiměl vlastní pohnutý životní osud. V současnosti spolupracuje s Nadačním fondem Albert a po celé České republice pořádá řadu sportovních aktivit a besed pro děti. To vše za cenu velkého osobního nasazení, jak je vidět i z jeho slov: „Téměř veškerý svůj čas, možnosti a schopnosti dávám do projektů pro děti, které mají podobně tvrdé výchozí podmínky, jako jsem měl kdysi já sám. Snažím se být vzorem, ukazovat jim cestu.“

 

Cena za otevírání nových cest:

Hana Machačová

V této kategorii mají být oceněni ti, kdo mají odvahu a invenci pomáhat „jinak“. Paní Machačová je toho dobrým příkladem. Sama pracovně velmi úspěšná náměstkyně generálního ředitele pojišťovny Kooperativa není lhostejná ke svému okolí. K oslavě svého životního jubilea se místo darů rozhodla požádat své hosty o pomoc pro 2 postižené ženy, klientky Konta BARIÉRY. Podařilo se jí vybrat téměř 300 tisíc Kč. Netradiční způsob oslavy inspiroval další zaměstnance Kooperativy. Paní Machačová se charitě věnuje i v řadě jiných oblastí. Jak sama říká: „My, kteří máme v životě to štěstí, že máme dobrou práci, skvělé kolegy, přátele i rodinu, bychom měli pomáhat těm, kteří tolik štěstí neměli. A přispějí-li dobré věci moje narozeniny, tím lépe.“

 

Cena pro malou a střední firmu:

Z-TRADE s.r.o.

Jedním z kritérií v této kategorii je, jakým způsobem je firma spjata s oblastí, ve které pomáhá a jakým způsobem se zajímá o výsledky své pomoci. Společnost Z-TRADE to vše velmi dobře splňuje. Sídlí v Broumově a pomáhala se vznikem a chodem Agentury na rozvoj Broumovska, která usiluje o celkový rozkvět tohoto regionu. Spolupráce se datuje od roku 2004, v současnosti ji Z-TRADE podporuje částkou 100 tisíc Kč ročně. Zároveň se majitelé firmy aktivně zajímají o činnost agentury a pomáhají s jejími aktivitami, např. s aukcí vín a zapojují do dění i své zaměstnance.

 

 

Cena pro velkou firmu:

Česká spořitelna a.s.

Porota si cenila na příkladu České spořitelny, že dlouhodobě a systematicky podporuje oblast, která nepatří v české společnosti k příliš atraktivním: pomoc drogově závislým. Spolupráce s nevládní organizací SANANIM trvá od roku 2000 a za 13 let ji Česká spořitelna podpořila částkou téměř 35 mil. Kč. Zároveň je dlouholetým partnerem dalších organizací působících v této oblasti (Drop In, Podané ruce).  Kromě finanční pomoci poskytuje i odborné znalosti (školení v PR, marketingu a fundraisingu), zaměstnanci se zapojují jako dobrovolníci v rámci Dne pro charitu. 

 

 

Čestná cena správní rady Nadace Via:

Olbram Zoubek

Jeden z nevýznamnějších českých sochařů byl oceněn za celoživotní podporu a ochotu darovat svá díla do aukcí, jejichž výtěžek je určen na dobročinné účely. Jeho díla patří k velmi žádaným, umělec je však neváhá darovat na různé dobročinné účely. Projekt Šance, který pana Zoubka nominoval, podporuje tímto způsobem již přes 13 let. Výtěžek z aukcí je věnován na pomoc ohroženým dětem. A co vede Mistra k této podpoře? Jeho odpověď je stručná: „Dobré srdce.“

 

 

 

Podle předběžných údajů Finanční správy ČR dosáhlo i loni soukromé dárcovství úrovně 4 miliard korun. Zatímco firemní dárcovství vykazuje mírný meziroční pokles, dary jednotlivců meziročně rostly nominálně o 3,5 % a v roce 2012 představovaly částku 1,518 mld. Kč. Tento pozitivní nominální růst však znamená reálný růst o pouhé dvě desetiny procenta, neboť inflace v roce 2012 dosáhla 3,3 %.

„Dlouhodobá data ukazují, že firemní dárcovství reaguje citlivěji na ekonomické cykly. Oproti tomu je dárcovství jednotlivců více založeno na vztahu a důvěře, případně na emocích – také proto roste v okamžicích velkých humanitárních katastrof, ale na druhé straně má i tendenci „vyrovnávat“ poklesy ekonomiky. Dobrá zpráva letošní Ceny VIA BONA je, že jak firmy, tak jednotlivci ukazují, že štědrost má své jasné místo ve společnosti, a to je dobře,“ říká Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA.

 

Silným příběhem letošního ročníku Ceny VIA BONA je osud triatlonisty dvaatřicetiletého Tomáše Slavaty z Prahy, který se stal jednoznačným vítězem kategorie Srdcař roku. Tomáš, se dnes neúnavně věnuje pomoci potřebným dětem. Sám pochází z problematické rodiny, kdy ho vychovávala převážně ulice. V době dospívání v sobě Tomáš objevil nečekanou vůli svůj život změnit, a to díky sportu.  V 21 letech si vzal do pěstounské péče dva nezletilé synovce a nabídl jim zázemí, které v dětství postrádal. Vedle toho začal organizovat řadu sportovních aktivit pro děti, jimž chce svým příkladem ukázat, že i přes nepřízeň osudu a těžké dětství lze v životě dosáhnout svých snů.

 

Inspirující je i příklad Američana Scotta Keela. Ovlivněn kulturou, ve které má dobročinnost dlouholetou tradici, se rozhodl pomáhat postiženým dětem v České republice.  Jak sám uvádí: „V mém dětství a dospívání mě zásadně ovlivnili mí rodiče, kteří mě naučili lásce k lidem kolem a dobročinnosti. Je ale nutné si uvědomit, že ne všechny děti mají toto ze svých rodin a proto je nutné investovat do vzdělávacích a sportovních aktivit, skrz které jim můžeme tyto hodnoty předat.“

 

Letošní ročník Ceny VIA BONA přináší ještě jednu příznivou zprávu, firmy už nepodporují jen líbivá témata typu vzdělání a péče o děti, ale nebojí se své jméno spojit s pomocí drogově závislým nebo umírajícím. Letošním příkladem je vítěz v kategorii velká firma – Česká spořitelna podporující sdružení Sananim, nebo i jeden z finalistů Ceny Nadační fond Avast pomáhající hospicovému sdružení Cesta domů. 

 

Ze zaslaných nominací, kterých bylo ve všech kategoriích celkem 116, vybírala tři finalisty hodnotící komise složená ze zástupců firem a neziskových organizací. V Ceně novinářů pro individuálního dárce pak vybírala komise složená z patnácti zástupců předních českých médií. 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« prosinec »
  Po Út St Čt So Ne
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31      

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.