Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Asociace není spokojena se Zprávou o MSP za r. 2011 předloženou MPO

Asociace zpracovala ke dni 19.6.2012 OBSÁHLÉ připomínky ke každoroční souhrnné „Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v r. 2011“, které zaslala na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Výběr ze zásadních připomínek a návrhů:

 • Zpráva obsahuje pouze soupis přijatých zákonů a usnesení bez uvedení, co tyto dokumenty řeší a jaký je jejich skutečný dopad do snížení administrativy podnikatelů.
 • V oblasti strukturálních fondů asociace doporučuje připravit a přijmout zákon o fondech EU, a to s dostatečným předstihem. Zákon by měl především sjednotit principy a stanovit nepřekročitelnost administrativních požadavků a lhůt; případné (odůvodněné) odchylky by mohly vzniknou pouze na základě zmocnění v tomto zákoně, a to zpravidla pouze ve prospěch žadatelů a příjemců.
 • Obsáhle je rovněž opisována institucionální podpora v oblasti internacionalizace, kterou deklaruje EU, ať již na platformě SBA (Small Business Act) a Evropských center pro MSP, tak na platformě studie trhů zemí BRICS. Jde však o podporu a)   skutečně pouze v rovině institucionální se všemi pozitivy a negativy tohoto charakteru podpory, b)  na níž se ČR prakticky žádným způsobem nepodílí, ani ji českým podnikatelům významně informativně nepřibližuje (aktivně neinformuje a nezprostředkovává)
 • U podpory exportu se asociace již jasně vymezila vůči nové proexportní strategii v únoru 2012. U této Zprávy se  naprosto nelze ztotožnit s tvrzením, že „Tradičním a osvědčeným nástrojem proexportní podpory malých a středních podniků jsou podnikatelské mise“. Naopak – podnikatelské mise mají konkrétně pro segment MSP téměř nulový praktický a ekonomický význam. V misích doprovázejících ústavní činitele MSP tradici skutečně nemají, jak tvrdí předložená Zpráva.
 • Zpráva též neobsahuje informaci o „návratnosti investice“, respektive o měřitelném přínosu realizovaných a široce popisovaných podpor pro MSP.

 

OBECNĚ za významnou podporu MSP by mohlo být považováno:

 • Nikoli pouze deklarované, ale skutečné snížení administrativní zátěže
 • Odstranění duplicit či dokonce vícečetnosti vykazování
 • Zjednodušení a způhlednění podnikatelské legislativy
 • Výrazné omezení frekvence změn legislativy spojené s podnikáním
 • Odstranění diskriminace privátních českých firem zejména vůči zahraničním subjektům (konkurenci) ve smyslu povinnosti zveřejňovat citlivá podniková data na internetu (Sbírka listin)
 • Zpružnění zákoníku práce a uvolnění tak pracovního trhu (v gesci MPSV)
  • V této souvislosti by bylo též vítáno snížení tlaku a zátěže na podniky tam, kde správce státu nemístně přenáší odpovědnost za svá selhání (obvykle v nastavení systému) na podnikatele (např. potírání nelegální práce, zaměstnávání cizinců, zdravotně-lékařské prohlídky, kontroly nemocnosti zaměstnanců, neustálé prodlužování plateb náhrad mezd zaměstnavatelem v době pracovních neschopností zaměstnanců atd.)
  • Stabilita investorského prostředí jako signál korektnosti a ekonomické i morální vyspělosti (tj. omezení zavádění dodatečných daní, navíc se zpětnou platností apod.)
  • Dlouhodobé koncepce respektované napříč politickým spektrem (např. energetické směřování, exportní a další strategie naší země atd.)

 

Příloha 1: Zpráva o MSP za r. 2011 zpracovaná MPO Zpráva o MSP za r. 2011 zpracovaná MPO (2,58 MB)

Příloha 2: Připomínky AMSP ČR ke Zprávě o MSP za r. 2011 Připomínky AMSP ČR ke Zprávě o MSP za r. 2011 (1,44 MB)


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.