Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Analýza aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR

Vážení podnikatelé a představitelé malých a středních firem! Vyjádřete svůj názor v analýze aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR na téma „Prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v ČR: současná situace, trendy a náměty ke zlepšení“. Vyjádřit se můžete do 12.12.2011, šetření je anonymní.

Obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zlepšit prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj (VaV) v ČR. Zpracovatelem analýzy jsou naši kolegové z AVO-Asociace výzkumných organizací o.p.s. Dotazník naleznete na adrese:

https://im.spcr.cz/survey/index.php?sid=54848&lang=cs

Cílem analýzy, kterou AVO o.p.s. zpracovává na zakázku pro Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) bude zmapovat prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v České republice, zejména v souvislosti s naléhavou potřebou přechodu ČR na model společnosti (či ekonomiky) založené na znalostech. Významnou, bohužel však negativní, roli v tomto procesu přitom hraje aktuální situace v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací, charakterizovaná omezenými finančními prostředky na podporu VaV, a to zejména ve prospěch aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Na základě zjištěných skutečností, poznatků ze zahraničí a zkušeností dodavatele budou formulována doporučení, která by mohla vést k posilování vysoce kvalifikovaných oborů s šancí na dosahování vysoké přidané hodnoty. Budou posouzeny různé formy podpory konkurenceschopnosti ČR jako např. zlepšování parametrů stávajících výrob (produktivita práce, snižování nákladů, zlepšování kvality), nebo uplatnění nových progresivních oborů na základě poznatků VaV, budou však zhodnoceny i podmínky pro vytváření příležitostí pro tzv. spin off firmy, které by měly být schopny zužitkovat nové poznatky, produkované v rámci veřejně podporovaného výzkumu (zejména na vysokých školách a ve veřejných výzkumných organizacích).

Hlavní použitou metodou bude dotazníkové šetření, které by mělo odpovědět především na následující otázky):

  • jak vnímají podnikatelé (respondenti) celkovou atmosféru a orientaci v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) v ČR,
  • jak jsou spokojeni s podporou VaVaI ve formě programů
  • jaké další formy podpory by podle nich byly účinné,
  • jaké mají zkušenosti s daňovými úlevami na interní VaV,
  • jak pohlížejí na využití připravovaného rozšíření daňových úlev na nakupovaný výzkum,
  • jakou mají zkušenost se spoluprací s VO (vysokými školami, ústavy AV ČR a dalšími výzkumnými organizacemi),
  • co považují za největší slabiny prostředí pro aplikovaný výzkum a vývoj v ČR.

Výsledky průzkumu budou následně zpracovány a budou konfrontovány s dosavadními zkušenostmi dodavatele i s dostupnými informacemi o situaci v zahraničí. Na základě této syntézy poznatků budou zpracována doporučení pro budoucnost, zaměřená na zlepšení prostředí v ČR pro aplikovaný výzkum."

Děkujeme za Vaše zapojení se do tohoto šetření. Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás velmi cenné! 

Ing. Miroslav Janeček, CSc.

ředitel AVO, o.p.s. a president Asociace výzkumných organizací

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
1     1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.