Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR získává mlaďochy k podnikání

Svou cestou. Tak se jmenuje platforma AMSP ČR, která od roku 2013 propojuje začínající podnikatele. Cílem je oživit chuť mladé generace začít podnikat a nebát se vzít odpovědnost za vlastní firmu do svých rukou. Za tu dobu se podařilo vytvořit pod střechou asociace unikátní sdružení více jak dvou tisíc mladých lidí, kteří se pravidelně schází, vyměňují si zkušenosti a vzájemně spolu obchodují. Bez funkcionářských proslovů, bez politiků, vzpomínek na minulost a bez pracovních výborů. Zato s konkrétními produkty, mezinárodními vztahy a novými technologiemi. Nezůstáváme pozadu ani v roce 2017 a chystáme s našimi partnery rekordní výčet aktivit.

Hlavní aktivity platformy AMSP ČR Svou cestou/Young  Business v roce 2017:


Jarní porce inspirace, Předvánoční porce inspirace

Porce inspirace je formát, který Svou cestou – Young Business (AMSP ČR) pořádá ve spolupráci s Komerční bankou a JA Alumni již od roku 2014.  Formát má celkem dvě edice – jarní a předvánoční. Cílem akce je představit mladé nadějné podnikatele z různých oborů a regionů a získat jejich náhled na konkrétní podnikatelské téma. Nedílnou součástí workshopu je vždy i interaktivní diskuze a networking.

Innovation Camp

Innovation Camp je intenzivní vzdělávací workshop určený studentům VŠ, zaměřený na rozvoj podnikatelských dovedností, jehož partnerem je Komerční banka. Trvá 10-12 hodin a celý probíhá ve formě soutěže. Studenti rozdělení do týmů řeší reálný podnikatelský problém, který zpracovávají formou inovativního podnikatelského řešení. Týmy mají v průběhu dne k dispozici mentora, který se studenty během dne konzultuje a snaží se je nasměrovat tím správným směrem. Důraz bude kladen na sestavení business plánu, čemuž bude uzpůsobeno zadání, přednášky expertů během dne i hodnotící kritéria. Tyto nabyté zkušenosti můžou účastníci využít například při podávání přihlášky do programu Nastartujtese.cz. Svoje řešení studenti na konci dne prezentují odborné porotě, potenciálním investorům, a snaží se je přesvědčit o jedinečnosti a přínosnosti svého projektu. Vítězný tým získá konzultace odborníka, který jim pomůže.

Industry Spotlight

Interaktivní formát, jehož cílem je přiblížit začínajícím podnikatelům charakter a specifika různých oborů prostřednictvím kompetentních hostů z řad odborníků i samotných podnikatelů. Hosté si z akce odnesou nejen základní fakta o daném oboru, ale i první cenné kontakty na key opinion leadery a příležitost zorientovat se v příležitostech, které v sobě segment skrývá. Součástí eventu již tradičně bude i networking, protože se dá předpokládat, že se na daných akcích budou koncentrovat lidé s podobným a komplementárním zaměřením.

Nastartujte se

Pokračujeme dalším ročníkem grantového programu, který vyhlašujeme společně s Komerční bankou. Více jak 500 tis Kč získávají nejlepší podnikatelské nápady mladých, začínajících podnikatelů, tzv. „Start-ups“. Více na www.nastartujtese.cz.

Coffee Talks

Populární, neformální povídání začínajících podnikatelů s úspěšnými vrstevníky mají za sebou již stovku uskutečněných setkání ve všech regionech a pro velký zájem pokračujeme i v roce 2017. 


A protože jsme vyhlásili Rok venkova 2017, chceme se věnovat rovněž začínajícím firmám v obcích. Připravujeme proto uskutečnění šesti regionálních akcí, spočívajících v setkání skupiny začínajících podnikatelů s místními, regionálními a úspěšnými drobnými podnikateli.

Industry Spotlight – Food Business

 

 

2-3/2017

Pilot nově naformulovaného konceptu zaměřený na velmi populární téma food businessu. Partnerem akce bude inkubátor Chefstarter.

Jarní porce inspirace

 

4/2017

Nová edice.

Předjednaná participace Microsoftu.

Innovation Camp

 

5/2017

Reformulovaný koncept pro cílovou skupinu VŠ studentů a soutěžících Nastartujte se.

Industry Spotlight –

Design and fashion

 

Podzim 2017

Druhá edice nového konceptu se zaměřením na comeback podnikání založeném na tradičních českých řemeslech a kreativních oborech.

Předvánoční porce inspirace

 

Prosinec 2017

Nová edice.

Předjednaná participace Microsoftu.

 

Web AMSP ČR k podpoře mladých podnikatelů:

www.svou-cestou.cz


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.