Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR zapojena v klíčovém programu OECD Eurasia Competitiveness Programme

Česká republika, která je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),  se ve spojení  s naší asociací má šanci stát se poprvé ve své historii vedoucí zemí konkrétního projektu OECD. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zapojila do realizace klíčového programu OECD Eurasia Competitiveness Programme.

OECD___Eurasia_1.png

V tomto případě se jedná o mapování podnikatelského prostřední zemí, které se stále častěji stávají důležitou exportní destinací malých a středních firem.  OECD Eurasia Competitiveness Programme je iniciativa zaměřená na systematickou pomoc státům sdružených v uskupeních zemí centrální Asie (Afganistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán) a zemí východní Evropy a Jižního Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie a Ukrajina).  V programu jde o průzkum a benchmarking vybraných oblastí podnikání a posouzení ukazatelů konkurenceschopnosti. Data zpracovávají specialisté OECD za podpory naší asociace, a to v úzké spolupráci se zástupci státní administrativy zemí vybraných pro hodnocení. Výstupem jsou velmi cenné informace v podobě tzv. peer reviews, které umožňují partnerským (hodnoceným) zemím provádět některé reformy, porovnávat nástroje podpory podnikatelského prostředí mezi sebou navzájem, uskutečňovat  benchmarking výkonnosti a konkurenceschopnosti  a v neposlední řadě sledovat pokrok při provádění politik v průběhu času.


V listopadu loňského roku se zástupci MZV ČR a AMSP ČR zúčastnili monitorovací cesty do Kyrgyzstánu. Na této akci měli možnost přesně zmonitorovat přípravy hodnocení následujících důležitých ukazatelů konkurenceschopnosti:

  • přístupu k financování,
  • rozvoje lidských zdrojů
  • podpory investic a exportu.


Veškeré aktivity jsou úzce vztažené k potřebám MSP. Česká republika je v tuto chvíli připravena převzít záštitu hodnocení  zejména v oblasti podpory exportu a investic, přičemž v nejbližším období se bude jednat o Arménii, Ukrajinu  a Tádžikistán (2014). Na prosincovém kulatém stole Eurasia programu v Paříži stálý představitel ČR při OECD, velvyslanec Pavel Rozsypal,  stal místopředsedou tohoto orgánu pro nadcházející období.


AMSP ČR vidí v možnosti zapojení se do programu velice prestižní a důležitou záležitost, díky které může pro tuzemské malé a střední firmy přinést celou řadou unikátních informací z rychle se rozvíjejících a perspektivních trhů.


AMSP ČR v projektu zastupuje manažer pro mezinárodní projekty Jakub Škába (skaba@amsp_cz).


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.