Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR zahajuje jednání s ministry nové vládní koalice: méně slov a více důslednosti

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR dnes reprezentuje zájmy nejširší skupiny malých a středních firem. Tradiční segment středně velkých zaměstnavatelů v posledních letech asociace rozšířila o zcela zásadní skupinu začínajících podnikatelů, které sdružuje v projektu „Svou cestou“ a dále o platformu hájící zájmy rozhodujících tuzemských řemesel (projekt „Fandíme řemeslu“).

Zjednodušený a v mnohém zavádějící výklad pojmu „podpora MSP“ je třeba nahradit cílenou aktivitou, rozlišující jednotlivé skupiny malého a středního byznysu, jinak se zcela ztrácí význam jakékoliv podpory. Hospodářské politice zaměřené na MSP musí dále předcházet sladění priorit, které vůči tomuto segmentu prosazuje Evropská unie ve svých klíčových dokumentech, a jejichž naplňování je jedním z předpokladů čerpání strukturálních fondů. 

Současně je třeba přísně koordinovat aktivity zaměřené na tento segment podniků napříč jednotlivými resorty a zamezit tak duplicitě činností. Podpora malých a středních firem nespočívá ve vytváření nových nezávislých týmů, komisí a poradních orgánů, ale v pragmatické diskusi a věcné oponentuře, založené na odbornosti a nikoliv funkcionářských proslovech a dále na nekompromisní kontrole v zavádění navržených opatření

AMSP ČR  připravila pro většinu resortů velmi stručné návrhy, které respektují výše uvedená fakta a které bude v nejbližších dnech projednávat s rozhodujícími vládními činiteli. Současně je asociace připravena převzít úlohu koordinátora hájícího zájmy všech podnikatelů, hlásících se k malému podnikání.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2021 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
53         1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.