Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR se vyjadřuje k návrhu novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách (číslo tisku 833).

Navrhovaná úprava zavedení celoplošných kaucí je z důvodu likvidace drobných podnikatelů v oboru nepřijatelná. I v boji s daňovými úniky je nutno diferencovat a nepostihovat firmy s dlouholetou historií poctivého podnikání.


Zavedení celoplošných kaucí pro distributory pohonných hmot je likvidační pro drobné firmy

Návrh novely zákona 311/2006 o pohonných hmotách obsahuje opatření k zamezení daňovým únikům na trhu pohonných hmot (benzín, motorová nafta), jejichž výše je odhadována až na 8 miliard korun ročně. Novelu projednal počátkem března Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, přičemž se vyslovil pro takovou úpravu textu, která by zmírnila dopad na malé a střední distributory, jež na trhu poctivě operují již mnoho let. Iniciativy směřující k omezení porušování legislativy a zamezení daňovým únikům naprosto vítáme. Mělo by jít o kultivaci podnikatelského prostředí, o což se AMSP dlouhodobě zasazuje.

 

Významnou součástí novely je však též zavedení celoplošných kaucí, které musí složit každý, kdo chce s pohonnými hmotami obchodovat, tedy distributor (požadavek se netýká čerpacích stanic). Výše kauce je stanovena na 20 milionů korun, přičemž se diskutuje o jejím snížení na 10 milionů korun. V obou případech je to však pro drobné podnikatele zcela likvidační. Kauce se navíc týká též například LPG (plynu), což je zcela odlišný trh a sektor prakticky nezatížený daňovými úniky (cca 1/200).

 

Typickým příkladem za všechny, na něž by nová úprava dopadla nepřiměřeně, je rodinný podnik Turkových v Moravskoslezském kraji. „Upravujeme vozy na plyn, k tomu máme jeden stojan, kde je možné LPG načerpat. Dříve jsme odebírali plyn od velkodistributorů v Česku, ale bylo to v tak malém množství velmi drahé. Nyní máme dodavatele v Polsku, dovezeme celou cisternu (20 tun), přičemž naše nádrž je jen cca 4-tunová. Zbytek rozvezeme dalším malým odběratelům v okolí,“ uvádí paní Turková, jejichž malý podnik rodinu živí již několik let.  Kauci ani v poloviční výši nejsou schopni zaplatit. Jinou práci v předdůchodovém věku, navíc ve zmíněném regionu, budou hledat velmi obtížně.

 

„Kauce ve výši 20 či 10 milionů korun pro drobné firmy nedosažitelná, a tedy likvidační, ačkoli důvodům k zavedení kauce zcela rozumíme“, uvádí Pavla Břečková, členka představenstva AMSP. „Řešením by byla – tak jako na mnohých jiných trzích EU (Maďarsko, Estonsko) – diferenciace. Jinými slovy, na firmy s historií poctivého podnikání by se kauce nevztahovala, popřípadě by se vztahovala pouze v přiměřené výši (tj. odvozeně od obratu). Co se týká vstupu nových firem do odvětví - aby nešlo o narušení hospodářské soutěže a současně byl naplněn deklarovaný důvod opatření (tedy zamezení daňovým únikům) – lze ošetřit ověřeným způsobem, tzv. institutem dočasné kauce (např. 10 milionů korun vázaných po dobu několika prvních let) a po prokázání, resp. získání historie poctivého podnikání, se kauce sníží na úroveň přiměřenou (tj. odvozenou např. od obratu)“, dodává Pavla Břečková.

 

Jen obrat či podobné výkonové hledisko je totiž možno považovat za spravedlivé a nenarušující princip proporcionality (plošná kauce v jednotné výši tento princip zcela bourá a zvýhodňuje velké hráče na trhu). Je možné též uvažovat o obratovém stropu, aby se zmírnění tvrdosti zákona týkalo skutečně jen segmentu drobných podnikatelů. Vzhledem ke zcela odlišnému typu trhu i způsobu distribuce, a zejména k nezatíženosti daňovými úniky, je navíc logické sektor LPG z opatření zcela vyjmout.

 

Novela má ambici omezit daňové úniky v oblasti, která je exponována nejvíce. Velký podíl na únicích má legislativa umožňující systém „bílých koní“ (zakládání a rušení firem v poměrně rychlém sledu, využívajíce při tom jednatelství nedůvěryhodných, často pouličních osob). V novele zákona o pohonných hmotách je patrná snaha o částečné řešení i tohoto problému. Pro udělení živnosti distributorovi PHM (nově koncesované) je nutné splnit podmínku vzdělání a praxe v oboru. „Ovšem tím, že podmínku novela spojuje s živnostenským zákonem, nebude mít na potírání daňové mafie žádný vliv. Živnostenský zákon totiž umožňuje institut „odpovědného zástupce“, který vzdělání a praxi splní, ale za daně neručí. Za ty ručí jednatel (statutární orgán). A tím může i nadále být bílý kůň. Pokud by vzdělání a praxe bylo podmínkou pro registraci v Registru distributorů PHM namísto součástí živnosti, nepoctivcům by se velmi přitížilo. Tam věc odpovědným zástupcem řešit nelze.  Bílý kůň s patřičným vzděláním či praxí v oboru se přece jen nehledá snadno“, doplňuje Pavla Břečková.

 

Kontakt pro další informace:

  • Ing. Pavla Břečková, Ph.D., členka představenstva AMSP ČR, ředitelka pro zahraniční obchod a strategii Audacio s.r.o. Brno, tel. 737 245 205, breckova@audacio_cz

Oficiální TZ zpráva ke stažení zde:

Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.