Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR na jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem hodnotí půlroční spolupráci

Předseda Asociace Karel Havlíček a místopředsedkyně Pavla Břečková se setkali s ministrem Janem Mládkem. Byl projednán stav naplňování tzv. Small Business Act, který se stal základem pro asociační Desatero, vytyčující hlavní cíle podpory MSP.

Dále byly projednávány zásadní připomínky AMSP ČR k novele energetického zákona, spočívající v hrozbě zvýšení ceny elektřiny výměnou za podporu obnovitelných zdrojů, připomínky řemeslných cechů k zákonu o hospodaření s energií, řešil se stav naplňování jednotných dat účinnosti, požadavek Asociace na zavedení režimu „mlčení znamená souhlas“, koncepční postup v rámci švarcsystému nelikvidující malé podnikatele, další režim Řídícího výboru pro implementaci exportní strategie, dílčí úpravy v ŽZ a podpora investic ve zpracovatelském průmyslu. 

Karel Havlíček shrnuje jednání: „Musím konstatovat, že tým pracovníků MPO udělal v rámci našich požadavků solidní práci, důsledně jsme prošli bod po bodu našeho Desatera, navíc jsme se snažili operativně vyřešit aktuální problémy. Byli jsme ujištěni, že navýšení cen elektřiny pro MSP a domácnosti v důsledku obnovitelných zdrojů není na pořadu dne. Dobře hodnotím výsledky Expertní skupiny pro snižování administrativy i vzrůstající vstřícnost zabývat se návrhy dílčích změn v Živnostenském zákoně. MPO potvrdilo, že novela zákona 406, který je zcela zásadní pro Cech kamnářů, sdruženém v asociačním projektu Fandíme řemeslu, bude účinná nejdéle k 1.1.2015. Zcela odlišný pohled máme naopak na používání paušálů. Naopak připouštíme, že práce na tzv. švarcsystém např. ve velkých poradenských firmách nebo mediálních institucích, může v kombinaci s 60% paušály znamenat určitý výpadek. Z tohoto důvodu jsme navrhli MPO účast v pracovní skupině AMSP ČR, MF a MPSV, což bylo ministrem Mládkem přivítáno.“


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« květen »
  Po Út St Čt So Ne
18         1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.