Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR dekorovala: Známe historicky první společensky odpovědné MSP

AMSP ČR nepolevuje v tempu zviditelňování českých podnikatelů a pokračuje v oceňování nejlepších z nich.  Po vyhlášení královen malého byznysu, rodinných firem, začínajících podnikatelů nebo zviditelnění regionálních řemeslníků, vyznamenala včera Asociace historicky poprvé nejlepší tuzemské malé a střední firmy, které se angažují ve společenské odpovědnosti. Cenu Podnikáme odpovědně, kterou AMSP ČR spoluzaložila, obdržely Liva Předslavice spol. s r.o., Ergon-chráněná dílna a Technické služby Opava.

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

V jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel - Národní ceně kvality ČR – se vítězem v podnikatelském sektoru stala společnost AHOLD Czech Republic. Titul "Excelentní organizace" získala i společnost KERMI. Ve veřejném sektoru v hodnocení podle Modelu excelence EFQM zvítězila Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity V Českých Budějovicích, v hodnocení Národní ceny kvality podle modelu CAF je vítězem Úřad městské části Prahy 18.

V Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost se vítězem stala společnost BROSE. Titul "Společensky odpovědná organizace" získala i společnost PROVIDENT FINANCIAL. Ve veřejném sektoru se o vítězství podělil KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE a TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE.

Letos poprvé byly uděleny i ceny menším firmám, které se angažují v oblasti Společenské odpovědnosti. Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně, kterou spoluzaložila Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR, získaly Technické služby Opava v kategorii malý a střední podnik, ERGON – Chráněná dílna v kategorii sociální podnik a Liva Předslavice v kategorii rodinná firma. Ceny Podnikáme odpovědně předala vítězům generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová.

Záštitu nad slavnostním večerem převzal a předat ocenění a pogratulovat vítězům přijde prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu PČR Milan Štěch a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Svou záštitu připojil i předseda vlády Bohuslav Sobotka a předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Vzhledem k významu předávaných ocenění se jejich udílení ujmou i další představitelé státu: místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, Petr Gazdík a řada dalších VIP hostů.

Národní ceny kvality jsou udělovány v 85 zemích světa podle stejných pravidel a jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma získat. Jsou však i skvělým nástrojem pro zlepšování všech činností organizace a pro nastoupení cesty k Business Excellenci.

"Národní ceny kvality nabízí možnost porovnat se s nejlepšími společnostmi a učit se z jejich zkušeností. Jsem přesvědčen, že je to velmi dobrá cesta jak zlepšit řízení firem i jejich konkurenceschopnost. Budu rád, když se naši podnikatelé i ostatní organizace více zapojí do programů Národní ceny kvality a využijí Model excelence EFQM
v podobné míře, jako je to běžné třeba v zemích západní Evropy," řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Prestiž Národních cen kvality vyplývá z komplexnosti jejich hodnocení. Posuzují firmu jako celek ze všech možných pohledů a umožňují objektivně porovnat společnosti různých oborů i velikostí. Nejsou však jen prostým ohodnocením aktuálního stavu společnosti, ale současně pomáhají společnost přivést na cestu trvalého zlepšování.

"V hodnocení v Programu Národních cen kvality je využíván jeden z nejúspěšnějších manažerských nástrojů současnosti – Model Excelence EFQM. Model podrobně popíše stav firmy v jednotlivých oblastech její činnosti a ukáže jak silné stránky, tak příležitosti pro zlepšování. Tím se Národní ceny kvality odlišují od jakékoli jiné soutěže, protože jsou nejen prestižním oceněním, ale současně zlepšují řízení firmy, její konkurenceschopnost i hospodářské výsledky," vysvětlil Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

Zlepšování řízení i hospodářských výsledků bylo také původním cílem Modelu excelence EFQM, který byl vyvinut na zakázku největších evropských koncernů a stal se nejúspěšnějším evropským nástrojem pro řízení firem. Řada univerzitních i praktických studií prokázala, že jeho dlouhodobé používání zlepšuje ekonomické výsledky o desítky procent. Proto je v souladu se zásadami modelu řízeno více než 30.000 evropských firem.

"V evropských zemích je model využíván nejen v komerční sféře, ale stejně dobře funguje i ve zdravotnictví, školství, policii, armádě a dalších organizacích," doplnil předseda představenstva Sdružení pro oceňování kvality Vladimír Straka.

Ve srovnání s řadou evropských zemí je v České republice zatím Model excelence EFQM využíván nedostatečně. České podnikatele zatím nedokázaly přesvědčit ani výsledky studií, ani jednoznačně pozitivní zkušenosti firem, které v naší zemi s modelem pracují. Nejvíce je tak model využíván u společností se zahraničními vlastníky, které ho znají
a uvědomují si jeho potenciál. Přitom, díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu, mohou čeští podnikatelé model v rámci Programů Národních cen kvality ČR aplikovat s minimálními náklady, nebo využít jeho zjednodušené varianty START a START Plus. Od loňského ročníku je k dispozici i Program START Europe oceňující zvládnutí procesu sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM a dosažení prokazatelného zlepšení.

S přijetím vládního Národního akčního plánu společenské odpovědnosti (CSR) v loňském roce konečně začalo akcelerovat i dění v oblasti korektního podnikání, budování pozitivního vztahu firem ke společnosti a v dodržování principů udržitelného rozvoje. Významnou součástí tohoto plánu je i Program Národní ceny za společenskou odpovědnost, který nejenže oceňuje firmy, které v této oblasti uspěly, ale také pomáhá koncept společenské odpovědnosti ve firmě či organizaci efektivně zavádět.

"Společenská odpovědnost se v naší zemi v posledních letech konečně rozvíjí a dohání ztrátu, kterou máme ve srovnání s nejvyspělejšími zeměmi světa. Nejen Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, ale i zapojování menších a regionálních firem v Cenách hejtmana a v programu Podnikáme odpovědně a také letošní založení Národní sítě UN Global Compact vytváří podmínky pro rychlejší rozvoj společenské odpovědnosti a správný přístup k této problematice. To v konečném důsledku povede k rozvoji podnikání v souladu s potřebami společnosti a zásadami udržitelného rozvoje," představil aktivity Rady kvality ČR na poli společenské odpovědnosti Robert Szurman.

Význam CSR roste v celém světě a má stoupající vliv nejen na plnění zásad udržitelného rozvoje.  Rostou i přímé dopady na nákupní chování mladé generace a tím i na konkurenceschopnost a profitabilitu firem. Stále více zákazníků se zajímá o to, jak firmy chrání životní prostředí, jak se chovají k partnerům a zaměstnancům, jak se zapojují do dobročinných kulturních, sportovních a společenských aktivit a podle toho mění své preference při nákupu. Nakoupené zboží se stává součástí životního stylu i image mnoha lidí a s dobrou image se neslučují výrobky od firem se špatnou pověstí.

Protože se tím pádem stává společenská odpovědnost důležitým tématem i pro menší a regionálně působící firmy, rozvíjí Rada kvality aktivity i v této oblasti. Po Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost, která se v letošním roce rozšířila o další dva kraje, odstartoval v letošním roce úspěšně i 1. ročník Ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně. Ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociací společenské odpovědnosti, a společnosti P3 – People, Planet, Profit podporuje zavádění konceptu CSR v malých a středních podnicích, rodinných firmách a sociálních podnicích.

"Přestože se pozornost veřejnosti i médií soustřeďuje spíše na významné projekty velkých společností, existují zde desetitisíce menších firem, jejichž aktivity na poli společenské odpovědnosti jsou v součtu neméně důležité. Chovají se často odpovědně nikoliv proto, že je to součástí jejich procesního řízení, ale proto, že intuitivně cítí, že by to tak mělo být. Chceme na tyto firmy a jejich projekty upozornit a pomoci jim v rozvíjení společensky prospěšného podnikání. Proto naše asociace přivítala Národní akční plán CSR a přijala výzvu podílet se na založení a rozvíjení ceny Podnikáme odpovědně," řekl Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Kromě ocenění v Programech Rady kvality ČR byla na slavnostním večeru předána i další ocenění: Cena Anežky Žaludové, Manažer kvality roku 2015, Cena za publicistický přínos v oblasti kvality, Ekologicky šetrný výrobek, Česká kvalita – Czech Made, Ocenění za podporu AGE MANAGEMENTU a Ocenění za dlouhodobou spolupráci.

www.narodnicena.cz


Národní cenu kvality předal firmě Ahold prezident Miloš ZemanPrezident_Ahold.jpgVítězi ve veřeném sektoru - Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity - poblahopřál předseda senátu Milan Štěch
__t__ch_J__U.jpgNárodní cenu za společenskou odpovědnost získala společnost Brose 
Brose.jpgSpolečensky odpovědná organizace v kategorii sociální podnik: Terapeutické centrum modré dveře
Brose.jpgSpolečensky odpovědná organizace v kategorii veřejná správa: Krajský úřad Libereckého kraje
Liberec.jpgVítěz kategorie Sociální podnik - o.s. ERGON - Chráněná dílna 
P__ed__n___AMSP.jpgVítězové Ceny za CSR PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ:

- malý a střední podnik - Technické služby Opava s.r.o.

- sociální podnik- o.s. Ergon - Chráněná dílna

- rodinná firma - LIVA Předslavice, spol. s r.o.
Skupina_AMSP.jpg


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« leden »
  Po Út St Čt So Ne
1     1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31    

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.