Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


AMSP ČR: Aktualizace evropského patentového práva je pro MSP nepřijatelná

AMSP ČR zásadně odmítá chystaný dokument Přípravného výboru pro Jednotný patentový soud, který zpoplatňuje sazebník ochrany a vymáhání patentových práv v EU. Pravidla pro stanovení soudních poplatků a náhrad nákladů řízení jsou pro malé a střední firmy nepřijatelná, neboť navrhované výše poplatků a náhrad nákladů řízení jsou pro české, zejména malé a střední firmy, neúměrně vysoké.

Evropský patentový systém je již i nyní pro řadu českých subjektů finančně na hranici únosnosti. Firmy nemají dostatek prostředků na patentovou ochranu a udržovací poplatky. Nicméně, řada subjektů tento proces podstupuje s vidinou pevné právní ochrany jejich inovací. V případě, že systém ochrany a vymáhání patentových práv v Evropě bude zpoplatněn podle navrženého sazebníku, ztratí  proces patentování pro naše podniky smysl úplně. Důsledkem zavedení vysokých poplatků nebude dostupnější ochrana práv našich vynálezců, ale vytvoření prostoru pro "hry" nadnárodních korporací, které jsou ekonomicky silnější. Uhradit 20.000 EUR jen na poplatku za podání návrhu na zrušení patentu, nebo jeho neúmyslným porušením se vystavit riziku, že jen na nákladech na advokáta majiteli patentu budeme povinni uhradit až 3 miliony EUR (!), je pro české malé a střední podniky zcela nepřijatelné.

 

Dokument jako cíl uvádí minimalizovat počet patentových sporů. Primární by ale podle AMSP ČR měla být dostupná ochrana výsledků výzkumu a vývoje, dostatečná právní jistota a šance na ekonomické zhodnocení vynaložených prostředků.

 

Navrhovaný sazebník poplatků prakticky znemožňuje subjektům z méně ekonomicky vyspělých zemí EU efektivní obranu jejich práv. Výrazně se ztíží jejich přístup k soudnímu systému pro patenty. V České republice nejde jen o malé a střední podniky, ani větší subjekty nemají na přístup k systému tak, jak je zatím navržen, dostatek prostředků.

 

AMSP ČR proto společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR uplatňuje následující tři konkrétní připomínky v rámci veřejné diskuse pro Přípravný výbor Jednotného patentového soudu:

 

  1. V části A změny článku 370 Jednacího řádu požaduje variantu 2, která zavádí slevy u poplatků pro malé a střední podniky a další definované subjekty. Již nyní jsou náklady například za právní služby pro tyto skupiny vysoké.
  2. Požaduje snížení soudních poplatků, zejména poplatku za návrh na zrušení patentu, který je navrhován ve výši 20.000 EUR. Pokud chce subjekt zrušit evropský patent na území České republiky nyní, tak je poplatek přibližně 200 krát nižší.
  3. Požaduje výrazné snížení maximální hranice, která je navrhována pro náhradu nákladů protistraně v případě neúspěchu ve sporu o porušení patentu (oddíl C). Uváděnou hranici ve výši 50.000 až 3.000.000 EUR považuje AMSP ČR za likvidační. Pokud budou firmy neúspěšné ve sporu o porušení patentu (typicky pokud jej poruší neúmyslně), musí být schopné zaplatit náklady, které tudíž nesmějí být pro ně nedostupně vysoké.

 

Veřejná diskuse + dokument ZDE


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.