Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Aktuální statistika ČSÚ z oblasti vědy, technologií a inovací

Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil v poslední době následující sadu nových nebo aktualizovaných údajů z oblasti vědy, technologií a inovací. Data jsou zpracována za ČR v krajském členění a za jednotlivé sektory provádění (podnikatelský, vládní, VŠ), ale obsahuje i rozsáhlé grafické výstupy a mezinárodní srovnání jak v rámci zemí EU, tak i OECD, Číny a Ruska.

Dostupné informace:

1)   Podrobné údaje o výzkumu a vývoji v České republice v letech 2005 až 2010 z pravidelného ročního šetření VTR 5-01. Údaje jsou dostupné nejen za Českou republiku jako celek, ale i v krajském členění a za jednotlivé sektory provádění VaV (podnikatelský, vládní a vysokoškolský).

Kromě podrobných údajů dostupných v tabulkové části jsme pro vás připravili i rozsáhlé grafické výstupy z této oblasti (grafy, obrázky, kartogramy atd.) obsahující mimo jiné i podrobné dostupné mezinárodní srovnání jak v rámci zemí EU tak i OECD, Číny a Ruska

Všechny tyto údaje jsou k dispozici na následujícím odkazu:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

2)   Podrobné statistické údaje o kvalifikovaných lidských zdrojích pro vědu, technologie a inovace, které naleznete na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/lidske_zdroje_pro_vedu_a_technologie

Mimo jiných statistik zde naleznete např. údaje o vývoji průměrné mzdy v nejužší skupině lidských zdrojů pro vědu, technologie a inovace označované jako „Vědci a inženýři: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mzdy_vedcu_a_inzenyru/$File/3_sae_platy_11.pdf

nebo podrobné údaje o počtu studentů vysokých škol v přírodovědných a technických studijních oborech v posledních deseti letech:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_terciarniho_stupne_vzdelavani

3)   V říjnu jsme na stránky ČSÚ umístili i nové údaje o výsledcích vědecké činnosti měřené prostřednictvím odborných článků publikovaných v impaktovaných časopisech a jejich citací, které naleznete na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/bibliometrie

Na stránkách ČSÚ naleznete kromě údajů o publikovaných odborných článcích i další výstupy z výzkumné a vývojové činnosti jako jsou patentové údaje včetně licenčních příjmů z poskytnutých patentů. Tyto údaje jsou k dispozici na následujících odkazech:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/patentova_statistika

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/licence

4)   Kromě vstupů a výstupů z oblasti výzkumu a vývoje ČSÚ shromažďuje i mezinárodně srovnatelná data z oblasti vyspělých (high-tech) technologií, která byla taktéž aktualizována nebo doplněna v posledních měsících. Jde nejen o údaje o vývozu a dovozu high-tech zboží a služeb, ale i o údaje za odvětví produkující high-tech výrobky a poskytující high-tech služby. Kromě údajů za Českou republiku jsme pro vás zpracovali i dostupné mezinárodní srovnání.

Tyto údaje jsou k dispozici na následujících odkazech:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zahranicni_obchod_s_high_tech_zbozim_vav

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/technologicke_platebni_bilance_zahranicni_obchod_s_technologickymi_sluzbami

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/high_tech_sektor

 

Veškeré ostatní statistiky z oblasti vědy, technologií a inovací zjišťované Českým statistickým úřadem jsou pak dostupné na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_

nebo v unikátní publikaci ČSÚ, kterou jsme vydali na začátku roku 2001: „Statistická ročenka vědy, technologií a inovací“, a jejíž rozšířená internetová verze je k dispozici na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1005-10

Věříme, že Vám, či případně Vašim kolegům, poskytnou tyto statistické údaje řadu cenných informací. Pokud máte jakékoliv otázky nebo poznámky k zveřejněným údajům, prosím, neváhejte ČSÚ na níže uvedeném kontaktu oslovit. Jakékoliv Vaše náměty na vylepšení statistik jsou vítány.

Martin MANA
Český statistický úřad
Odd. Výzkumu, vývoje a informační společnosti
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Telefon: +420 27405 2369
Email: martin.mana@czso_cz

 

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.