Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


Aktuální informace ČSÚ o výzkumu a vývoji v ČR

Český statistický úřad zveřejnil na začátku tohoto roku dvě publikaceobsahující rozsáhlé údaje o výzkumu a vývoji v České republice:

1) Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2011; e-9601-12 obsahující údaje o stavu VaV v České republice, jak z hlediska jeho vstupů (finanční a lidské zdroje), tak i jeho výsledků, a to z Ročního šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01.

Po pěti letech jsou k dispozici např. údaje o počtu výzkumných pracovníků podle věku a státní příslušnosti a poprvé i podle nově zaměstnaných v sledovaném roce. Publikace obsahuje poprvé i údaje o tzv. vnějších výdajích na VaV - nákupu služeb VaV od jiných subjektů.

Kromě podrobných údajů za ČR dostupných v tabulkové části publikace, publikace obsahuje i rozsáhlé grafické výstupy (grafy, obrázky, kartogramy atd.) obsahující mimo jiné i podrobné dostupné mezinárodní srovnání.

Publikaci je možné buď objednat v oddělení informačních služeb (objednavky@czso_cz) nebo zakoupit v prodejně statistických publikací v budově ČSÚ.

Elektronická verze této publikace je v plném znění zdarma k dispozici na:

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/9601-12

Více informací o výše uvedeném ročním šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01 včetně údajů za delší časovou řadu (2005 až 2011) naleznete na:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistika_vyzkumu_a_vyvoje


2) Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj v ČR v roce 2011; e-9611-12 obsahující podrobné údaje o financování výzkumu a vývoje v České republice ze státního rozpočtu podle socioekonomických cílů.

Publikaci je možné opět buď objednat v oddělení informačních služeb (objednavky@czso_cz) nebo zakoupit v prodejně statistických publikací v budově ČSÚ.

Elektronická verze této publikace je v plném znění zdarma k dispozici na:

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/9611-12

Více informací o statistice státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum včetně nových tabulkových příloh obsahující nová třídění a mezinárodní srovnání v dostupné časové řadě naleznete na:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statni_rozpoctove_vydaje_a_dotace_na_vyzkum_a_vyvoj_gbaord

Na konci roku 2012 byly na stránkách ČSÚ v jednotlivých krajských ročenkách, více viz http://notes.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-1#10a, zveřejněny i vybrané údaje ze statistik vědy, technologií a inovací až na úrovni okresů, které naleznete v kapitole 19. Věda a výzkum

Na konci roku 2012 byla taky zveřejněna publikace: Licence v ČR; e-9607-12 obsahující podrobné údaje o aktivitě subjektů v ČR v oblasti poskytování licencí na jejich patenty a užitné vzory včetně příjmů z těchto licencí.

Elektronická verze této publikace je v plném znění zdarma k dispozici na:

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/9607-12

Více informací o této statistice naleznete na:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/licence

Veškeré ostatní statistiky z oblasti vědy, technologií a inovací zjišťované Českým statistickým úřadem jsou pak dostupné na následujícím odkazu:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_

nebo v publikaci ČSÚ: „Statistická ročenka vědy, technologií a inovací“, kterou jsme vydali na začátku roku 2011 a jejíž rozšířená internetová verze je k dispozici na následujícím odkazu: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1005-10

Věřím, že Vám, či případně Vašim kolegům, poskytnou tyto statistické údaje řadu cenných informací i v roce 2013. Pokud máte jakékoliv otázky nebo poznámky k zveřejněným údajům, prosím, neváhejte mě nebo mé kolegy zodpovědné za jednotlivé statistiky v této oblasti kontaktovat. Velmi uvítáme jakékoliv Vaše náměty na vylepšení našich statistik.

 

S pozdravem

Martin Mana

 

Český statistický úřad
Odd. výzkumu, vývoje a informační společnosti
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Telefon: +420 27405 2369
Email: martin.mana@czso_cz


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.