Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


7. Pravidla pro efektivní využití vzdělávací akce/aktivit

Podstata a význam vzdělávání a rozvoje v malé a střední firmě: Základním kamenem úspěšné existence každé firmy je lidský potenciál a právě jeho úroveň rozhoduje o tom, jestli daná firma bude úspěšná či jestli se stane firmou-brownfieldem či přestane existovat zcela.

Přestože se neustále setkáváme s rostoucími nároky na úroveň kompetencí pro dané pracovní pozice, na zvyšování výkonnosti jednotlivců a jejich profesního růstu, kvalita a efektivita vzdělávání a strategie firem v této oblasti vždy nejdou ruku v ruce s tímto dlouhodobým trendem.

Zároveň si většina firem klade klíčovou otázku, jak získat či udržet ve firmě ty nejlepší zaměstnance. Jedním z hnacích motorů zaměstnance mohou být například dobře nastavená kariéra a motivační systém. I když má každý o kariéře a motivačním systému jinou představu a měří svůj úspěch podle jiných hodnot, manažeři každé firmy by měli na profesním i kariérovým rozvoji u svých zaměstnanců neúnavně stavět a poskytnout jim patřičný kariérový růst podle jejich potřeb a potenciálu.

Pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je téměř nezbytné stanovit jednotná pravidla, metodologické postupy a srozumitelnou metriku (systém diagnostiky a měření) pro:

a)        monitoring a diagnostiku vzdělávacích potřeb včetně jejich jasné identifikace

b)        sestavení strategie, plánů a cílů v oblasti vzdělávání a rozvoje

c)        stanovení postupu, forem, obsahu, rozsahu, realizace a organizace vzdělávání

d)       průběžné vyhodnocování vzdělávání a rozvoje

 

Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v praxi a jeho provázanost na kariérní a profesní růst jednotlivých zaměstnanců

a) Nastavení metod a forem rozvoje, jejich použitelnost a účinnost v rámci firemních procesů

b) Systém vzdělávání v organizaci – směřování k samoučící se organizaci.


 1. Analyzovat a identifikovat potřeby vzdělávání a rozvoje v harmonické provázanosti s potřebami firmy i zaměstnanců,
 2. Vytvářet a řídit strategii, cíle a plány vzdělávání,
 3. Realizovat systematické vzdělávání zaměstnanců ve firmě a podporovat vzdělávací aktivity,
 4. Vyhodnocovat efektivitu vzdělávacích aktivit a jejich dopad do firemních procesů a jejich vliv na výsledky jedinců, týmů i firmy jako celku (měřit výsledky vzdělávání a rozvoje),
 5. Stanovení plánu dalšího osobního rozvoje pracovníků,

c) Výstupy vzdělávacího a rozvojového procesu definované úrovní měřených parametrů

 1. Vyhodnocení zpětné vazby účastníků a zadavatele
 2. Měření získaných znalostí a dovedností včetně jejich udržitelnosti v čase
 3. Měření v kontextu na pracovní výkony a výsledky firmy jako celku včetně hodnocení změn chování týmů a jednotlivců
 4. Průběžná znalost konkrétních výsledků systematického vzdělávání a rozvoje a to i v dlouhodobém časovém horizontu

d) Řízení kariéry a profesního růstu zaměstnanců

 1. Nastavení motivačního, profesního a kariérního systému včetně jeho naplánování
 2. Vedení zaměstnanců k větší zodpovědnosti za svůj rozvoj i svou budoucnost
 3. Vytvoření strategie, jak si udržet ty nejlepší zaměstnance a v rámci ní zohlednit co vše kariéru zaměstnance ovlivňuje jako např. vlivy prostředí, nadřízený, spolupracovníci, náročnost pracovního procesu i dané profese, osobní potenciál, apod.
 4. Vytipovat klíčové zaměstnance a zaměřit se na důležité faktory spojené s jejich kariérou ve firmě, stabilizací a motivací
 5. Kariérní systém (Career Development) začlenit do rozvojového programu společnosti a začlenit do něj i nástroje jako např. personální následnictví jako řízený personální proces, kariérový koučink, anebo Talent Management (identifikace, výběr a rozvoj talentů – personálních rezerv a jako součást řízení výkonnosti - hlavní výhody Talent Managementu spočívají v zajištění a fungování modelu "správní lidé na správných místech a ve správnou dobu".)
 6. Rozpoznávat mezi zaměstnanci kariérové typy a v návaznosti na ně hledat vhodné nastavení individuální kariérové kotvy, kariérové mapy, rozvojových cílů a systému sebeřízení
 7. V návaznosti na vzdělávací a rozvojový systém firmy nastavit praktické nástroje řízení profesního rozvoje zaměstnanců, aplikace a způsob zavádění do firemních procesů
 8. Nastavení systému pravidelných hodnoticích a motivačních rozhovorů a kontroly plnění kariérních plánů.

Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.