Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg

EU_540x60_2.jpg


4. Postup při přípravě akreditace vzdělávacího programu „krok za krokem“

Akreditací vzdělávacího programu osvědčuje Ministerstvo školství žadateli vzdělávací program, podle kterého může žadatel uskutečňovat další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Registrace v databázi Ministerstva školství
 2. Vyplnění základních údajů v elektronických formulářích
 3. Žádost o akreditaci vzdělávacího programu

1) Registrace v databázi Ministerstva školství

Prvožadatelé se musí nejprve zaregistrovat v databázi Ministerstva školství. V případě dalších žádostí již tato registrace není potřeba.

 

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

2) Vyplnění základních údajů v elektronických formulářích

 • Tyto formuláře jsou otevřeny k vyplnění pouze v termínu před zasedáním Komise posuzující žádost
 • Formuláře se nacházejí na webových stránkách Ministerstva školství. Jedná se o formuláře „Základní informace o vzdělávacím zařízení“ a „Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci“

Tyto formuláře je krom elektronického odeslání také třeba vytisknout a přiložit k žádosti (viz následující bod)

 

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu

 • žádost nemá stanovenou závaznou formu. Musí být podepsána statutárním zástupcem vzdělávacího zařízení, u VŠ možno i děkanem pořádající fakulty

K žádosti se přikládá (všichni žadatelé):

 • vzdělávací program, o jehož akreditaci se žádá

Součástí tohoto vzdělávacího programu jsou:

 • tabulky „Základní informace o vzdělávacím zařízení“ a „Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci“, včetně potvrzení o úspěšném odeslání na MŠMT, datu a časovém údaji odeslání (viz bod 3)
 • formulář Popis jednotlivých vzdělávacích akcí
 • ke každé vzdělávací akci tabulka kalkulace nákladů

další dokumenty dle uvážení žadatele, které mohou doložit jeho zkušenost, erudici a serióznost.

pouze prvožadatelé

 • oprávnění ke vzdělávací činnosti, kterým je živnostenské oprávnění, zakládací listina, stanovy o.p.s. a podobně.
 • přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele.
 • přehled o dosavadní činnosti žadatele

 

Ministerstvo vydá akreditaci do 120 dnů od podání žádosti.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

 

zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/vzdelavani-jkm/akreditace-vzdelavaciho programu/1001792/55145/

Cenová kalkulace versus budget:

 • orientace v cenách na trhu vzdělávání
 • orientace v ESF programech a dalších formách externího financování
 • v případě nedostatečného finančního budgetu stanovit priority a řešit jen klíčové oblasti
 • poměřovat vždy cenu k předpokládanému rozsahu, obsahu a kvalitě
 • zajistit si interní či externí zdroj financování vzdělávacího projektu

Výběr dodavatele vzdělávacích služeb:

 • výběrové řízení – zaměřit se na:

  1. vhodný typ vzdělávací instituce
  2. reference s konkretizujícími údaji
  3. renomé, flexibilitu a kvalitu komunikace
  4. systematičnost, komplexnost a metodiku
  5. vhodný typ pedagoga, lektora, trenéra, kouče, mentora
  6. pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
 • chtít ukázku vzdělávání či stejně cílený workshop
 • nechat si dle přesného zadání a svých skutečných potřeb sestavit ucelený projekt s vnitřní provázanosti, metrikou a jasnými výstupy
 • nespokojit se s formálním naplněním
  • vzdělávací projekty
 1. asociační projekty, výzvy a výběrová řízení
 2. vzdělávací projekty (spolu)financované z veřejných rozpočtů
 3. komerční vzdělávací projekty / akce
 4. projekty vysokých škol
 5. projekty odborného, vyššího a středního školství
 6. další vzdělávací projekty
 • Vzdělávací akce AMSP ČR
 1. kalendář akcí
 2. pro podnikatele
 3. pro zaměstnance
 4. aktuální akce AMSP ČR

 

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2020 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.